button_l_missie_beleidsplanHet pastoraal team van de Clara & Franciscus federatie wordt gevormd door:

J. Glas

Pastoor

Na mijn diakenwijding in juni 2009 ben ik naar de pastorie van de kerk in Leimuiden verhuisd en als pastor aan de slag gegaan. Een half jaar later ontving ik de priesterwijding.
Daarvoor heb ik Elektrotechniek gestudeerd in Delft. Na mijn promotie ben ik toen in de VS gaan werken bij een groot onderzoekslaboratorium. In die tijd is mijn geloof sterk gegroeid, zo sterk dat ik me op een gegeven moment geroepen voelde om de weg van het priesterschap te gaan. Vooral de Eucharistie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Als pastor vind ik het prachtig om iets van de vreugde die ik bij God vind over te brengen aan anderen. Momenten dat ik dat zie gebeuren, zijn heel bijzonder!
knoppen_email

Kapelaan Van Paassen

Pastor

Sinds maandag 16 maart is kapelaan Van Paassen benoemd als pastor in onze parochiefederatie. Hij vervangt pastor Bosma van wie we eind februari afscheid namen. We zijn blij hem in het pastoraal team en onze parochiekernen te mogen begroeten!

Kapelaan Van Paassen viert eind mei zijn 5-jarig priesterschap. Hij heeft de nodige pastorale ervaring opgedaan in Den Haag en later in de Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omgeving.

Van Paassen zou op vrijdagavond 20 maart door vicaris-generaal Van Deelen officieel aan ons worden voorgesteld in een mooie en feestelijke eucharistieviering. Vanwege alle maatregelen rond het corona-virus is deze presentatie echter tot nader order uitgesteld.

Dat houdt echter niet in dat onze nieuwe pastor rustig dat moment afwacht. Inmiddels is hij al hard aan de slag in onze parochiekernen. Misschien heeft u hem al getroffen.

Ik wens onze nieuwe collega en u allen een mooie en gezegende samenwerking toe.

Pastoor Jack Glas

M. Hoogenbosch

Pastoraal werker

Sinds augustus1992 ben ik werkzaam als pastoraal werker in deze regio. Daarvoor heb ik veertien jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Naast mijn werk studeerde ik met veel plezier theologie in Amsterdam. Op een goed moment nam ik het besluit om over te stappen naar het basispastoraat, een stap waar ik nog steeds blij mee ben. Ik vind het fijn om met mensen de schat van ons katholieke geloof te delen. Een schat die ik vind in de bijbelverhalen, in de rituelen van onze kerk en in de ervaringen van mensen.

knoppen_email

A. van Aarle

Diaken

God keert het ten goede…..

Dat is mijn geloof. Dat mag ik halen uit de Bijbel, Genesis 50. Het beroemde verhaal van Jozef. Wij maken allemaal in ons leven hoogtepunten en dieptepunten mee. Geen mens wordt daarin ontzien. Maar alles mag gedragen worden door God. Daarin ligt ook mijn roeping. Dat vertrouwen wil ik met mensen delen. Het maakt je leven intenser en authentieker. Mijn ambt als diaken zie ik dan ook als een ambt tussen de mensen. Ik wil bij mensen thuis komen als dat nodig is. Vreugde en leed beleven en delen en in gebed (met elkaar of in stilte thuis) voorleggen aan God. Ik zeg wel eens: Ik heb niet meer te bieden dan een gemeenschap en het Evangelie. Maar een grotere rijkdom dan dat is er niet volgens mij.
knoppen_email

H. van de Reep

Pastoraal werker

Heleen van de Reep

Mijn moeder zei altijd: ‘Geloven is een werkwoord’. Ook door die woorden ben ik theologie gaan studeren in Amsterdam en in 1990 pastoraal werkster geworden. Mijn werk heeft mij op verschillende plaatsen gebracht: In een parochie in Den Haag, bij religieuzen en ouderen in verpleeghuizen, bij het bisdom voor toekomstige pastoraal werkers. En sinds 2016 in onze parochiefederatie; terug in het basispastoraat. Want hier in het Groene Hart delen wij, met jong en oud, het leven en hopen wij te groeien in geloof en leerlingen van Jezus te zijn. Samen zijn wij kerk. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

knoppen_email