button_l_missie_beleidsplanHet pastoraal team van de Clara & Franciscus federatie wordt gevormd door:

J. Glas

Pastoor

Na mijn diakenwijding in juni 2009 ben ik naar de pastorie van de kerk in Leimuiden verhuisd en als pastor aan de slag gegaan. Een half jaar later ontving ik de priesterwijding.
Daarvoor heb ik Elektrotechniek gestudeerd in Delft. Na mijn promotie ben ik toen in de VS gaan werken bij een groot onderzoekslaboratorium. In die tijd is mijn geloof sterk gegroeid, zo sterk dat ik me op een gegeven moment geroepen voelde om de weg van het priesterschap te gaan. Vooral de Eucharistie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Als pastor vind ik het prachtig om iets van de vreugde die ik bij God vind over te brengen aan anderen. Momenten dat ik dat zie gebeuren, zijn heel bijzonder!
knoppen_email

M. Hoogenbosch

Pastoraal werker

Sinds augustus1992 ben ik werkzaam als pastoraal werker in deze regio. Daarvoor heb ik veertien jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Naast mijn werk studeerde ik met veel plezier theologie in Amsterdam. Op een goed moment nam ik het besluit om over te stappen naar het basispastoraat, een stap waar ik nog steeds blij mee ben. Ik vind het fijn om met mensen de schat van ons katholieke geloof te delen. Een schat die ik vind in de bijbelverhalen, in de rituelen van onze kerk en in de ervaringen van mensen.

knoppen_email

A. van Aarle

Diaken

God keert het ten goede…..

Dat is mijn geloof. Dat mag ik halen uit de Bijbel, Genesis 50. Het beroemde verhaal van Jozef. Wij maken allemaal in ons leven hoogtepunten en dieptepunten mee. Geen mens wordt daarin ontzien. Maar alles mag gedragen worden door God. Daarin ligt ook mijn roeping. Dat vertrouwen wil ik met mensen delen. Het maakt je leven intenser en authentieker. Mijn ambt als diaken zie ik dan ook als een ambt tussen de mensen. Ik wil bij mensen thuis komen als dat nodig is. Vreugde en leed beleven en delen en in gebed (met elkaar of in stilte thuis) voorleggen aan God. Ik zeg wel eens: Ik heb niet meer te bieden dan een gemeenschap en het Evangelie. Maar een grotere rijkdom dan dat is er niet volgens mij. Ik sluit af met een overbekend maar mooi gedicht: klik HIER.
knoppen_email

H. van de Reep

Pastoraal werker

Per 1 november 2016 is pastor van de Reep benoemd tot pastoraal werker in de HH. Clara & Francuscus federatie.

Bisschop Van den Hende heeft mevrouw drs. Heleen van de Reep per 1 november a.s. benoemd tot pastoraal werker in onze federatie. Zij is momenteel bisschoppelijk gedelegeerde voor de pastoraal werkers in opleiding en tevens geestelijk verzorger in Gouda.

knoppen_email