De liefde van God en Jezus Christus leren kennen, dat is onze missie

Sinds 2011 vormen elf parochiekernen in het Groene Hart met elkaar de parochiefederatie HH. Clara & Franciscus. In 2021 sloegen we een nieuwe weg in naar een Missionaire Parochie die mensen uitnodigt om leerling te worden van Jezus Christus.

Missionaire parochie, visie en projecten.
Die beweging naar een missionaire parochie is ontstaan vanuit een verlangen naar bloei en enthousiasme in de kerk en de groeiende wens naar betrokkenheid en verdieping van het geloof.
In een proces, dat begon in 2019, is met een grote groep parochianen gesproken en nagedacht over de uitdaging en de opdracht waarvoor we staan als kerk. Dat proces mondde uit in een visie op wat we willen zijn, wat we willen doen en waar we naar uitzien.
We ontplooien verschillende projecten en activiteiten die dat mogelijk maken, zoals de Alpha voor volwassenen, Het Anker voor gezinnen met jonge kinderen en diverse groepen voor jongvolwassenen.

We hebben de visie en de afspraken rond de Missionaire Parochie neergelegd in een basisdocument. Nieuwsgierig?
Klik HIER om het Basisdocument Missionaire Parochie te lezen.

Kijk ook op:
www.rkgroenehart.nl/missionaire-parochie/
www.missionaireparochie.nl