Binnen de Parochie H. Clara bestaat er een bijzonder samenwerkingsverband: de verschillende kernen werken namelijk actief en nauw samen in een parochiële werkgroep. Deze parochiële werkgroep zet zich graag in voor onze medemensen ver weg (MOV: Missie, Ontwikkeling en Vrede). Daarnaast besteedt de werkgroep ook aandacht aan mensen dichtbij (diaconie) die speciale aandacht nodig hebben.

Door informatieverstrekking hopen we zo veel mogelijk mensen hierbij te betrekken. We nodigen parochianen uit om een bijdrage te leveren in de vorm van een geldelijke bijdrage. Alle activiteiten zijn gericht op bewustwording. De opbrengst is echter van minder groot belang.

De MOV kent twee belangrijke momenten in het jaar. Tijdens de vasten- en de adventsperiode promoot zij een goed doel. In de aanloop naar de vastenperiode en adventstijd kiest de MOV een goed doel waar zij zich voor in gaat zetten. De MOV maakt een uitgebreid programma om bewustwording te creëren en indirect bijdrage te verkrijgen van de parochianen. Alle opbrengsten worden aan het gekozen doel geschonken. De activiteiten bestaan onder andere uit lezingen gedurende de mis en een activiteitendag. Daarnaast ontstaan er vaak ook lokale initiatieven om geld op te halen voor het gekozen doel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep MOV/Diaconie: