All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep
Koor jongeren
PCI

St Caecilia

koor_nieuwveenHet gemengd koor St. Caecilia is het parochiekoor van de parochies H. Johannes Geboorte in Zevenhoven en de H. Nicolaaskerk te Nieuwveen. Sinds 2000 besloten beide parochiekoren (beide St. Caecilia geheten) de stemmen te bundelen en als één koor voor beide parochies de kerkzang te gaan verzorgen. 

Met veel enthousiasme brengen zij liederen in diverse talen en van allerlei componisten ten gehore. Missen van Haller, Mozart, Perosi en Gounod staan op het repertoire evenals Engelse hymnen, motetten en muziek van Bach, Mozart, Lotti en tekstschrijvers als Jongerius en Oosterhuis.

Het koor zingt 2 keer per maand in vieringen van beide kerken en zingt bij rouw- en trouwdiensten. Het koor telt 45 leden, maar er is altijd een plaatsje over, dus u bent van harte welkom! Wij repeteren elke donderdagavond van 19.30u tot 21.45u, afwisselend in de kerk van Nieuwveen en Zevenhoven. 

Het koor staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Theo van Dijk en organist Cor Graafland. Naast zingen is gezelligheid een belangrijk aspect en dat komt zeker terug in de repetities en uitvoeringen. Jaarlijks zijn er avondjes samenzijn, een dagje uit en ook de algemene ledenvergadering wordt met een hapje en drankje afgesloten. Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs.

Wilt u meer weten van ons koor? Of komen zingen? 

Neem dan contact met ons op via email: st.caecilia@ziggo.nl
Wij zien u graag terug in de viering, concert of op de repetitie!

Revival

Bestuur
 Voorzitter  Peter Lodder
 Secretaris  Gretine Luiben
 Penningmeester  Mirjam Bader
 Lid  Lies Visser
 Lid  Greet Epping
Koor Revival zingt bij diverse gelegenheden, te weten:
Kerkviering
Huwelijksviering (ook huwelijksjubilea)
Vormsel
Doopviering
Avondwake
Uitvaart
Concert

.. en andere evenementen.

Het Koor Revival zingt tijdens de kerkvieringen in het weekeinde.
Het gelegenheidskoor van Revival zingt op afspraak; boekingen lopen via Lies Visser op tel.nr. 0172-539419 of via de mail rkkoorrevival.zevenhoven@gmail.com
Voor meer informatie kunt u tevens de website bezoeken

Gelegenheidskoor

Koor jongeren

Gelegenheidskoor

Gelegenheids kinderkoor dat bestaat uit kinderen van de Joh. de Doperschool. Zij repeteren op school en zingen bij speciale kindervieringen.

PCI Zevenhoven

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

Het is in 1854 dat de regering de eerste Armenwet afkondigt in Nederland. Een jaar later wordt het armbestuur binnen de parochie een zelfstandige groep welke de armenzorg op zich neemt en werkt onafhankelijk van het kerkbestuur. Het zou ruim een eeuw duren voordat de staat de Algemene bijstandswet invoert. Het is ook in die tijd dat de naam armbestuur werd omgedoopt tot de Parochiële Caritas Instelling. Caritas is een Latijns woord wat betekent, “liefde van God ofwel naastenliefde”.
Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie, “dienstbaar zijn voor de medemens”.De leden van de PCI zetten zich in voor de noden binnen de kerkgemeenschap
Denk hierbij aan:
·         Verwijzing naar de juiste instanties zoals bijstandswet of de W.M.O
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
·         Eenmalige geldelijke ondersteuning door onvoorziene omstandigheden
·         Een ouder die het schoolreisje van hem of haar kind niet kan betalen
·         Geldelijke steun aan instanties voor gemeenschappelijk doel
·         Rond de kerst het bezoeken van alleenstaande en of zieken mensen.Het is niet zo dat de PCI de rol van de bijstand of sociale dienst overneemt.De PCI bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers en worden benoemd door het bisdom voor
4 jaar als kerkelijk rechtspersoon met mogelijkheid tot een tweede termijn van 4 jaar.
In 2010 heeft de PCI een folder uitgebracht en daar kunt u het een andere meer over de PCI lezen.Met ingang van 1 januari 2016 moeten wij aan de publicatieplicht voldoen. Hiermee zijn wij door
de Belastingsdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Instelling.
Dit houdt in dat gegevens bekend zijn zoals de samenstelling van het bestuur, beleidsplan
en baten en lasten overzicht.
Dit kunt u raadplegen door de volgende link van deze site te bezoeken:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT550

Ook hebben we sinds kort een eigen email: pcizevenhoven@rkgroenehart.nl

De P.C.I. besaat uit de volgende personen:

Voorzitter mevrouw Ina Tersteeg-Rijkelijkhuizen telefoon 537172
Secretaris André Bos telefoon 537671
Penningmeester John Akerboom telefoon 539725
Bestuurslid Petra van den Berg-van Trigt telefoon 539936
Bestuurslid Truus Hassing-van Tol