Het gebied van Zevenhoven, ooit een ontoegankelijk veengebied, is na 1085 geleidelijk voor bewoning geschikt gemaakt. Het initiatief voor dit ontginningswerk is genomen door een kerkelijk college: het kapittel van Sint Jan in Utrecht. Het is daarom dat Sint Jan de Doper de patroon werd van verschillende nieuwe parochies en dus ook van onze kerk.

Of er van begin af aan in Zevenhoven gekerkt kon worden is niet duidelijk. In 1290 wordt in archiefstukken vermeld dat Zevenhoven een afzonderlijke parochie is. De plaats waar de eerste kerk heeft gestaan moet dezelfde zijn als die van de huidige Nederlands Hervormde kerk bij de kruising Dorpsstraat – Stationsweg. Een kostbaar beeld dat sinds het begin van de 16e eeuw in de kerk heeft gestaan is het beeld van de H. Barbara.
Het is nog steeds eigendom van de parochie Zevenhoven en wordt ten toon gesteld in het Catharijne convent in Utrecht.

In 1580 drong de Hervorming door in Zevenhoven. De eerste predikant, Simon Jansz. Stouthandel deed zijn intrede en de dorpskerk werd aan hem en zijn gemeente toegewezen. De Katholieken maakten een moeilijke periode door en werden samengebracht in wat men als “staties” aanduidde. Samen met Nieuwveen vormden we één statie. Jacobus Uytewaal was de eerste priester van deze statie en vestigde zich in Nieuwveen. Hij vertrok naar het Noordeinde want een rijke weduwe bood hem daar een woning aan. Hier werd een bescheiden kerk tegenaan gebouwd, met riet gedekt. Hierdoor konden de Zevenhovense Katholieken in het Noordeinde naar de kerk gaan. De kerk had bewust een onaanzienlijk uiterlijk. Het was de Katholieken niet toegestaan kerkgebouwen aan te houden die van buiten als zodanig herkend konden worden.

Pastoor Cock besloot in 1740 een nieuwe pastorie te laten bouwen. Het werd een deftig huis met 2 verdiepingen en een ruime huiskapel gelegen op enige afstand van de kerk. De bouw in 1825 van een met de kerk verbonden kosterswoning werd onder leiding van pastoor Utberg uitgevoerd. Hij spande zich ook in voor de aanleg van een Katholiek kerkhof. Dit kwam in 1826 gereed. In mei 1833 werd de oude schuilkerk grondig gerenoveerd. De voorgevel werd afgebroken en de toren werd een stuk naar voren gekruid. Hiermee had de kerk weer een toren. Het betrof een bescheiden spitsje met 1 luiklok.

Op 13 juni 1849 legde pastor Husing de eerste steen van een nieuwe pastorie. In 1865 werd het Nieuwveense deel van de parochie afgescheiden om een eigen parochie te vormen. In oktober 1871 werd de eerste steen gelegd voor een katholieke school en in mei 1872 werd deze ingezegend. In 1911 is het Bondsgebouw neergezet. De grot is gebouwd in 1913 van grote steenblokken.

Het achterover hellen van de toren vormde in 1936 het motief om tot afbraak over te gaan. Het oude schuurkerkje was dusdanig in verval geraakt dat het een complete restauratie moest ondergaan die vrijwel met een vernieuwing gelijk stond. Ook de pastorie was toe aan reparatie. In 1936 werd de oude kerk gesloopt. Pastoor Moons, afkomstig uit een familie van bouwers zorgde dat er een nieuwe kerk kwam. Architect was J.P. Dessing uit Gouda. Deze kerk werd toen wel onderheid. De tijdsduur werd bepaald op zes maanden. Ook werd er een nieuwe brug gebouwd. 1 september 1936 begon men met metselen en begin november kon men beginnen met pannenleggen. Ko Vonk deed het schilderwerk. In november is de toren afgebouwd en met leien bedekt. In december werden de 34 banken geplaatst en de ruim 150 jaar oude klok werd weer naar de klokkezolder gebracht. Deze heeft tot 1983 dienst gedaan. Op kerstavond 24 december 1936 werd de eerste mis in de nieuwe kerk opgedragen.

In 1963 is het orgel gerestaureerd. De vernieuwing van het altaar is in 1966 uitgevoerd. Voorheen las de priester de mis met de rug naar de gelovigen gekeerd, door het draaien van het altaar veranderde dat. De ontwerper van het altaar heeft de Christusfiguur gemaakt. In 1971 is het ontmoetingcentrum gebouwd waarin de bibliotheek werd ondergebracht. In 1982 werd de opvolger van de oude RK school gebouwd. Bij de viering van het 70 jarig bestaan van de grot werden de 3 klokken uit Arnhem in 1983 ingezegend. De oude klok is toen geschonken aan Pater Kelder voor een kerk in Cameroen. Het kerkhof werd in 1983 uitgebreid.

Gedurende de laatste jaren is er in onze kerk het e.e.a. veranderd. De doopvont is voorin de kerk geplaatst, de ruimte achterin wordt nu gebruikt om een kaarsje bij Maria te plaatsen en onze overledenen en dopelingen te gedenken. De preekstoel en de communiebanken zijn verwijderd. Er zijn enkele banken verwijderd o.a. vanwege het feit dat de koorleden voorin de kerk staan en de ruimte, door toename van het aantal koorleden, te klein werd. Het tabernakel is verplaatst en de biechtstoelen hebben een andere bestemming gekregen. Er is in 2002 een Stiltetuin aangelegd. De pastorie werd gesloopt en het nieuwe parochiecentrum, “het Noorderlicht” werd in 2007 gebouwd. De begraafplaats werd uitgebreid in 2011.