button_l_nieuwsbutton_l_vieringbutton_l_activiteitenKnoppen_tarievenbutton_l_pciKnoppen_contactbutton_l_vrijwilligersbutton_l_geschiedenisbutton_l_kerkradio


De parochiekern H. Johannes Geboorte Zevenhoven wil een gemeenschap zijn:

– waarin iedereen welkom is;
– waar een ieder zich thuis voelt;
– waar iedereen zich geborgen weet;
– met een open karakter;
– die midden in de samenleving staat;
– die zich verantwoordelijk weet naar kerk en samenleving.

Met de inzet van alle parochianen wordt dit mogelijk.