Tarieven parochiekern Emanuel per 1 januari 2022

Download HIER de tarievenlijst


Begraafplaats

Contactpersoon bij overlijden, avondwake en/of kerkelijke uitvaart:

Uitvaartzorg St. Barbara (voormalige Jacobuskerk: zowel bij Petrus- als Mariakerk):

Mevrouw T. Zandvliet-Cozijn          06 10469958 / 071 3315458

De heer J. van Klink                        06 57747129 / 071 3316386

Mariakerk (uitvaartzorg Pro Deo)

De heer J. Bakker                           06 28066425 / 071 3314193

Mevrouw G. Struive-Luyten       06 33002881 / 071 3316675

Petruskerk (dragersvereniging St. Jacobus)

De heer H. Bakker                            06 15257739 / 06-29256549

De heer J. van Klink                         06 38963721 / 071 3314898

Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw kerk.

Beheercommissie begraafplaats

De beheercommissies organiseren alle zaken rondom de begraafplaats. Zij zorgen dat het reglement wordt nageleefd. Zij zorgen voor een goede planning en de administratie van de begraafplaats. Voorts geven zij adviezen aan het parochiebestuur.
Er zijn twee begraafplaatsen. Één bij de Mariakerk en één bij de Petruskerk

Petruskerk De heer C. van der Zwet telefoon 071 3313435

Mariakerk De heer N. Klein telefoon 071 3313494

Beheerder begraafplaats

De beheerder van de begraafplaats zorgt samen met de vrijwilligers dat de begraafplaats goed wordt onderhouden. De beheerder is tevens toezichthouder. De begraafplaatsbeheerder beslist over het plaatsen van ornamenten of gedenkstenen en denkt mee over de algehele inrichting van de begraafplaats.

Begraafplaatsen

Begraafplaats, grafmonumenten, urnenmuur en onderhoud

Plaats van het graf of urn.

De begraafplaatsbeheerder bepaalt de plaats waar de overledene wordt begraven. Bij een crematie bepalen de nabestaanden in overleg met de beheerder de plaats in de urnenmuur.

Grafmonumenten                              

De grafmonumenten moeten binnen bepaalde maatvoering blijven. Bovendien moeten zij passen binnen de aard van de begraafplaats. Daarom moet u vooraf goedkeuring vragen voor het ontwerp van het grafmonument. Doet u dat alstublieft voordat u het monument bestelt.

Onderhoud

Het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt gedaan door de vrijwilligers. Het onderhoud van het grafmonument en de beplanting of bloemen dient gedaan te worden door de nabestaanden.

Begraafplaatsreglement

Het reglement van de begraafplaats ligt ter inzage bij de secretariaten. Bij overlijden krijgen de nabestaanden een uittreksel met de belangrijkste regels.