Tarieven volgen nog:

Misintentie volgen
Jubileum volgen
Doopviering volgen
Huwelijk volgen

Uitvaart/begraafplaats

Avondwake volgen
Uitvaart volgen
Begeleiding naar crematorium volgen
Huur mortuarium kerkelijke uitvaart volgen
Huur mortuarium kerkelijke uitvaart volgen
Huur koelinstallatie volgen
Begraafrecht algemeen graf voor 15 jaar volgen
Delven algemeen graf volgen
bijdragen onderhouden begraafplaats 15 jaar volgen
1 ste plaatsing urn voor 15 jaar

Bijzetting 2de urn voor 15 jaar

volgen
bijdragen onderhoud 1ste plaatsing

bijdragen onderhoud 2ste plaatsing

volgen
Verlenging plaatsingsrecht in urnenmuur 10 jaar volgen
Begraafrecht particulier graf 20jaar

2 overledenen

volgen
Delven openen en sluiten

bijzetting particulier graf 2de overledene

volgen
Onderhouden particulier graf 20 jaar volgen
Begraafrecht 10jaar verlenging

Onderhoud 10 jaar

volgen
Huur familieruimte volgen
Administratiekosten volgen
huur kerk voor condoleance zonder avondwake volgen
huur beamer/schermen volgen
Catering per consumptie bij avondwaken of bezoek volgen
kopieren a4 500 vel volgen
kopieren a4 dubbelzijdig 500 vel volgen

Begraafplaats

Contactpersoon bij overlijden, avondwake en / of kerkelijke uitvaart:

Uitvaartzorg St. Barbara (voormalige Jacobuskerk: zowel bij Petrus- als Mariakerk):

Mevrouw T. Zandvliet-Cozijn          06 10469958 / 071 3315458

De heer Jos van Klink                        06 57747129 / 071 3316386

Mariakerk (uitvaartzorg Pro Deo)

De heer J. Bakker                           06 28066425 / 071 3314193

Mevrouw G. Struive-Luyten       06 33002881 / 071 3316675

Petruskerk (dragersvereniging St. Jacobus)

De heer H. Bakker                            06 15257739 / 06-29256549

De heer J. van Klink                         06 38963721 / 071 3314898

Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw kerk.

Beheercommissie begraafplaats

De beheercommissies organiseren alle zaken rondom de begraafplaats. Zij zorgen dat het reglement wordt nageleefd. Zij zorgen voor een goede planning en de administratie van de begraafplaats. Voorts geven zij adviezen aan het parochiebestuur.
Er zijn twee begraafplaatsen. Één bij de Mariakerk en één bij de Petruskerk

Petruskerk De heer Carl van der Zwet telefoon 071 3313435

Mariakerk De heer N.G. Klein telefoon 071 3313494

Beheerder begraafplaats

De beheerder van de begraafplaats zorgt samen met de vrijwilligers dat de begraafplaats goed wordt onderhouden. De beheerder is tevens toezichthouder. De begraafplaatsbeheerder beslist over het plaatsen van ornamenten of gedenkstenen en denkt mee over de algehele inrichting van de begraafplaats.

Begraafplaatsen

Begraafplaats, grafmonumenten, urnenmuur en onderhoud

Plaats van het graf of urn.

De begraafplaatsbeheerder bepaalt de plaats waar de overledene wordt begraven. Bij een crematie bepalen de nabestaanden in overleg met de beheerder de plaats in de urnenmuur.

Grafmonumenten                              

De grafmonumenten moeten binnen bepaalde maatvoering blijven. Bovendien moeten zij passen binnen de aard van de begraafplaats. Daarom moet u vooraf goedkeuring vragen voor het ontwerp van het grafmonument. Doet u dat alstublieft voordat u het monument bestelt.

Onderhoud

Het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt gedaan door de vrijwilligers. Het onderhoud van het grafmonument en de beplanting of bloemen dient gedaan te worden door de nabestaanden.

Begraafplaatsreglement

Het reglement van de begraafplaats ligt ter inzage bij de secretariaten. Bij overlijden krijgen de nabestaanden een uittreksel met de belangrijkste regels.