Zondag  4  oktober            9.15  uur

Marian Schoorl- van der Meer

Bertha Borst en overleden familie

Frans de Vette en overleden familie

 

Dinsdag  6  oktober          9.00  uur

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 45 jarig huwelijksjubileum

 

Zaterdag  10  oktober        19.00  uur

Jan en Ida van der Meer- van Rijn

Leen de Haas

Catrien van der Ploeg- van der Steen en Jo van der Ploeg

Jan van Schie en Rie van Schie- Duivenvoorden

Uit dankbaarheid bij een 91ste verjaardag

Cors van Leeuwen