Sint-Bavokerk Oud Ade

De rooms-katholieke Sint-Bavokerk werd in 1868 gebouwd naar een ontwerp van architect H.J. van den Brink, die tussen 1850 en 1875 een groot aantal kerken ontwierp.

Neoromaanse stijl

De Sint-Bavo is een eenbeukige kerk in hoofdzakelijk neoromaanse stijl. De ingebouwde toren wordt bekroond door een achtkantige spits met sierlijk gesmeed torenkruis.
De pastorie is in 1881 aan de kerk gebouwd. Architect Th. Molkenboer maakte het ontwerp in een vergelijkbare stijl als de kerk.

Bijzonder interieur

Het interieur van de kerk is witgepleisterd en wordt overdekt door een ‘Hammerbeam roof’. Dit is een open houten dakconstructie, die kenmerkend is voor de Engelse gotiek (illustratie).
In de Sint-Bavo bevat deze constructie mooi gesmede trekstangen met gipsen engelen aan de uiteinden. De aankleding, beglazing en inventaris van de kerk zijn grotendeels in
oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Onder meer de gebeeldhouwde preekstoel, de geschilderde kruiswegstaties en de gebrandschilderde ramen zijn het bezichtigen waard.

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk Rijpwetering

Kort na oprichting van de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte in 1858 werd gestart met de bouw van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Rijpwetering.
Op 20 september 1860 werd de kerk ingewijd door de Haarlemse bisschop F.J. van Vree.

Neogotische stijl

Architect Theo Molkenboer ontwierp een neogotische pseudobasiliek met een ingebouwde toren met naaldspits aan de voorzijde.
Het later witgepleisterde interieur is voorzien van een plafond met gestuukte houten kruisribgewelven. In de kerk staat een oorspronkelijk tweeklaviers orgel uit 1874,
gebouwd door L. Ypma

(bron: Gemeente Kaag en Braassem)