Misintentie €      15,00
Huwelijk €    400,00
Huwelijk op zaterdag €    500,00
Jubileum tijdens weekendviering €      50,00
Voor dat bedrag wordt er extra aandacht aan het
jubileum besteed en kunnen er ook meerdere
intenties voor familieleden worden afgelezen.
Jubileum, extra viering €    200,00
Dopen €      50,00
Voorbereiding avondwake €      75,00
Avondwake €    225,00
Uitvaartdienst €    350,00

De kosten van koor, dirigent en organist worden extra in rekening gebracht bij een huwelijk, extra viering voor een jubileum, avondwake en een uitvaartdienst.

Dameskoor OA / RW met dirigent en organist €    100,00
Joy met dirigent en organist €    200,00
Kerkhof
Algemeen graf (minimaal 15 jaar) €    600,00
Familiegraf (20 jaar) €  1800,00

Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor grafdelven en algemeen onderhoud van het kerkhof


Begraafplaats


Achter de kerk van Rijpwetering en Oud Ade bevindt zich een kleine begraafplaats, bestemd voor de overleden parochieanen en plaatsgenoten
Op beide begraafplaatsen is het mogelijk na een crematie een asurn bij te zetten
Voor beide begraafplaatsen is een reglement opgesteld, waarin alle rechten en plichten zijn vastgelegd.
U kunt een exemplaar opvragen via onderstaande personen:
Ook:
Mensen die ingeschreven staan als voorkeurparochiaan van Rijpwetering of Oud Ade kunnen ook in Rijpwetering of Oud Ade begraven worden
Wanneer U  een uitvaartverzorger van buiten het federatie gebied bent en U wordt gevraagd een uitvaart in onze parochie te verzorgen neemt U contact met:

Van Zeil Uitvaartverzorging  contactpersoon: Marieke Wortman

Dag en Nacht bereikbaar 071 -5013265              06 – 50436555

Uitvaart en begrafenis

Wanneer iemand is overleden, doet men er goed aan onmiddelijk contact op te nemen met uitvaartverzorgster, Marieke Wortman -van Zeil
Als plaatselijke uitvaartverzorgster is ze bekend met de situatie en zij kan U in alle opzichten advies geven en alle regelingen voor U treffen.

Dit geld ook als U de begrafenis verder wil laten regelen door een andere uitvaartverzorger.
Het overlijden van een parochiaan wordt aan de parochies bekend gemaakt door het luiden van de middagklok van 11.45 uur tot 12.00 uur.

Avondwake

Op de vooravond van de uitvaart en begrafenis kan een avondwake in de vorm van een woord- en gebedsdienst worden gehouden. Een van de koren uit de parochie kan de gezangen verzorgen
contactpersoon: Tineke van Hoorn,  telefoon  071 – 5012575

Uitvaart

Op de dag van de begrafenis of crematie vindt in vele gevallen een uitvaart plaats.                                                                                      Deze uitvaart kan zijn in de vorm van een eucharistie of een viering van woord- en gebed.

Lang niet altijd is er een priester beschikbaar om voor te gaan.
Wij wijzen er met nadruk op, dat in een viering bekendheid met de voorganger(hier pastoraal medewerker)ook van grote waarde is.

De voorganger bij een uitvaart

Om in de parochie federatie een voorganger voor een uitvaart af te kunnen spreken beschikken de leden van het pastoraal team over een centraal meldnummer voor uitvaarten.
Dit nummer is bekend bij de uitvaartverzorgster of contactpersonen.

Onderhoud tuinen en begraafplaatsen Rijpwetering en Oud Ade

Contactpersoon Rijpwetering:

Piet Alkemade 071 – 5012205

Contactpersonen Oud Ade:

Jan van Seggelen 071 – 5018934
Paul v/d Geest 06 –   53707670

 

Beheerders Begraafplaatsen:

Rijpwetering Piet Alkemade 071 – 5012205
Oud Ade Paul v/d Geest 06 – 53707670