Oud Ade
Kerknaam  H. Bavo
Onderdeel van parochie  H. Franciscus
Straat  Leidseweg 4
Postcode/plaats  2374 AL  Oud Ade
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88
 Rijpwetering   (secretariaat – pastorie)
Kerknaam  Onze Lieve Vrouw Geboorte
Onderdeel van federatie  H. Franciscus
Straat  Pastoor van der Plaatstraat 17
Postcode/plaats  2375 AE Rijpwetering
Telefoon  071 – 5018278
E-mail  rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
ANBI-publicatie  Klik hier

 

Secretariaat
Op de pastorie van Rijpwetering is het lokale secretariaat van de parochiekern Oud Ade / Rijpwetering gevestigd. Een of meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).
Taken van het secretariaat zijn onder andere:
– het aannemen van misintenties;
– behandeling van inkomende telefoontjes en mails;
– vervaardigen van vieringenboekjes;
– de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden;
– bestellingen;
– en vele andere zaken op administratief gebied.
Bovenal bieden de medewerkers een luisterend oor aan wie dat nodig heeft.

Openingstijden
– maandag van 9.00 tot 10.30 uur
– woensdag van 9.00 tot 10.30 uur

Contact: telefoon 071 – 5018278, e-mail: rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Pastoraatgroep
De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft
onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.
De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.
Contact: pastoraatgroep_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Beheercommissie Parochiekern
De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.
De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:
– de financiële administratie van de parochiekern;
– de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
– de zorg voor de vrijwilligers;
– toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Contact: bcp_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl