Vieringen/Sacramenten

Misintentie € 12,50
Jubileum in aparte viering € 450,00
Jubileum in reguliere viering € 50,00
Doopviering € 50,00
Eerste H. Communie € 35,00
H. Vormsel € 35,00
Huwelijk (inclusief verplichte voorbereiding) € 600,00
Kerkgebruik door derden € 600,00

Uitvaart/begraafplaats

Avondwake € 450,00
Uitvaart € 600,00
Muziekverzorging tijdens avondwake € 35,00
Mortuarium (per dag) € 65,00
Medewerking koor (klein) € 75,00*
Medewerking koor (groot) € 150,00*
Boekjes bij uitvaart/avondwake tot 100 stuks €  85,00
Boekjes bij uitvaart/avondwake tot 200 stuks € 170,00
Boekjes bij uitvaart/avondwake tot 300 stuks € 250,00
Boekjes bij uitvaart/avondwake tot 400 stuks € 330,00
Begraven (algemeen graf) € 1.100,00**
Particulier (eigen) graf + eerste begraving € 2.750,00**
Tweede begraving in particulier graf € 550,00
Verlenging familiegraf 10 jaar € 1.100,00
Urnengraf (20 jaar) € 1.300,00
Verlengen urnengraf (10 jaar) € 450,00
Muziek tijdens avondwake € 35,00

*) Indien de kosten voor het inhuren professionele musici hoger zijn, zullen die kosten in rekening gebracht worden.

*) In dit bedrag zijn verwerkt de kosten voor begraven, grafrecht/gebruikersrecht, ruimen na beëindiging, afdracht Bisdom en een bijdrage aan de reguliere en groot-onderhoudskosten van de gehele begraafplaats.

 

Avondwake: voorbereiding met voorgangers, viering.
Uitvaart: voorbereiding, viering met koor
Na de viering is er een collecte voor de parochie
We brengen geen stookkosten in rekening
Er bestaat de mogelijkheid om een tweede collecte te houden voor een goed doel

Kerkhofcommissie

De kerkhofcommissie geeft sturing aan het beheer van het kerkhof.

Contactpersoon: dhr. Wout Knaap  tel.: 409283

 

Begraafplaatsreglement

Het reglement van de begraafplaats per 15 juli 2023,  klik HIER