Vieringen/Sacramenten

Misintentie € 12,50
Jubileum € 275,00
Jubileum in reguliere viering € 50,00
Doopviering € 50,00
Eerste H. Communie € 35,00
H. Vormsel € 35,00
Huwelijk (inclusief verplichte voorbereiding) € 400,00
Kerkgebruik door derden € 450,00

Uitvaart/begraafplaats

Avondwake € 200,00
Avondwake zonder uitvaart € 300,00
Uitvaart € 400,00
Uitvaart zonder avondwake € 500,00
Boekjes uitvaart/avondwake per stuk € 0,50
Mortuarium (per dag) € 60,00
Begraven (algemeen graf) € 1.000,00
Particulier (eigen) graf + eerste begraving € 2.500,00
Tweede begraving in particulier graf € 500,00
Verlenging familiegraf van 20 jaar naar 30 jaar € 1.000,00
Urnengraf (20 jaar) € 1.300,00
Verlengen urnengraf (10 jaar) € 450,00
Muziek tijdens avondwake € 35,00

Avondwake: voorbereiding met voorgangers, viering.
Uitvaart: voorbereiding, viering met koor
Na de viering is er een collecte voor de parochie
We brengen geen stookkosten in rekening
Er bestaat de mogelijkheid om een tweede collecte te houden voor een goed doel

Kerkhofcommissie

De kerkhofcommissie geeft sturing aan het beheer van het kerkhof.

Contactpersoon: dhr. Wout Knaap  tel.: 409283

Als u het reglement wilt inzien: gewijziging_reglement_R.K._begraafplaats__2013_12-03