All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep
Koor jongeren

St Caecilia

koor_nieuwveenHet gemengd koor St. Caecilia is het parochiekoor van de parochies H. Johannes Geboorte in Zevenhoven en de H. Nicolaaskerk te Nieuwveen. Sinds 2000 besloten beide parochiekoren (beide St. Caecilia geheten) de stemmen te bundelen en als één koor voor beide parochies de kerkzang te gaan verzorgen. 

Met veel enthousiasme brengen zij liederen in diverse talen en van allerlei componisten ten gehore. Missen van Haller, Mozart, Perosi en Gounod staan op het repertoire evenals Engelse hymnen, motetten en muziek van Bach, Mozart, Lotti en tekstschrijvers als Jongerius en Oosterhuis.

Het koor zingt 2 keer per maand in vieringen van beide kerken en zingt bij rouw- en trouwdiensten. Het koor telt 45 leden, maar er is altijd een plaatsje over, dus u bent van harte welkom! Wij repeteren elke donderdagavond van 19.30u tot 21.45u, afwisselend in de kerk van Nieuwveen en Zevenhoven. 

Het koor staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Theo van Dijk en organist Cor Graafland. Naast zingen is gezelligheid een belangrijk aspect en dat komt zeker terug in de repetities en uitvoeringen. Jaarlijks zijn er avondjes samenzijn, een dagje uit en ook de algemene ledenvergadering wordt met een hapje en drankje afgesloten. Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs.

Wilt u meer weten van ons koor? Of komen zingen? 

Neem dan contact met ons op via email: st.caecilia@ziggo.nl
Wij zien u graag terug in de viering, concert of op de repetitie!

Canta Libre

Koor,  zgn. middenkoor, dat eigentijdse muziek brengt.
Zij zingen ongeveer 1x per maand tijdens de vieringen van zaterdag of zondag. Woensdagavond repeteert het koor.
Tijdens deze diensten is er tevens crèche.

De Regenboog

Koor jongeren

De Regenboog

Het kinderkoor zingt bij bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijk feesten en 1e H. Communie.
Alle kinderen van groep 4 t/m groep 8 zijn van harte welkom.
Repetitie op dinsdagavond in de St. Nicolaasschool als een viering wordt voorbereid.

PCI Nieuwveen

Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, die zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten.

Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen worden, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan eenmalige geldelijke steun bij ziekte, ouderdom of werkeloosheid. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten in of vanuit de parochie Nieuwveen. Alle aanvragen worden discreet en zorgvuldig behandeld.

Tanja van den Berg
juftanja@gmail.co
Harry Burgmijer h.burgmijer@ziggo.nl
Brigitta Hoogervorst brigittahoogervorst@live.nl
Pedro v. d. Voorn
perdo-cindy@live.nl
Erwin Teunissen de.teuntjes@gmail.com