Geschiedenis van de Nicolaaskerk

In 1865 werd de parochie H. Nicolaas gesticht. In 1867 is de kerk gebouwd. Vóór 1865 gingen de Nieuwveners in Zevenhoven naar de kerk, men wilde echter liever een eigen kerk en pastoor. In 1862 verzochten enkele parochianen de bisschop van Haarlem zelfstandig te mogen worden. Na drie jaar werd hiervoor toestemming verleend. Tot de bouw van de kerk klaar was, ging de parochianen naar een noodkerk in de timmermanswerkplaats van David Speet in de Dorpsstraat.

Boven de hoofdingang van de kerk bevindt zich een beeld van Sint Nicolaas, de patroonheilige van onze parochie. Tevens is boven de ingang van de kerk de volgende tekst te zien:

“Ecce tabernaculum
Dei cum hominibus”

Dit betekent: “Zie hier het huis(eigenlijk “tentje”) waar God woont tussen de mensen”. De toren is pas gebouwd in 1887, terwijl de kerk al in 1867 gebouwd is. Er was toen namelijk geen geld meer voor een toren. In 1886 kwam de bisschop van Haarlem naar Nieuwveen, maar reed onze kerk voorbij omdat hij had uitgekeken naar de kerktoren. Dit was de reden dat de toenmalige pastoor Bruystens vaart zette achter de bouw van de toren. Hij financierde zélf de kosten van de bouw van de toren f 10.770,-. Alle bijkomende kosten incl. klokken waren voor rekening van de parochianen.

Een gedenksteen ter herinnering aan de bouw is te vinden in het portaal van de kerk, rechts als je binnenkomt. Tevens zijn in het portaal twee monumentale gedenkstenen te vinden.

– De steen uit 1559 is afkomstig uit de eerste St.Nicolaaskerk in het dorp die in 1578 tijdens de reformatie overging in gereformeerde handen en in 1830 is gesloopt. Op die plaats staat nu de huidige hervormde kerk.
– De steen uit 1740 is afkomstig uit de oude pastorie van Zevenhoven.

De toren is ontworpen door Everardus Margry uit Rotterdam, die ook de kerk in Hoogmade en de St.Bonifatiuskerk in Alphen ontwierp. De hoogte van de toren incl. kruis is 48 meter, de spits alléén is 22 meter hoog.

Buiten, links om de hoek zijn in de muur van de kerk ingemetseld de drie tegels Geloof, Hoop en Liefde. Deze zijn afkomstig van de voorgevels van drie arbeidershuisjes die even verder in de Dorpsstraat stonden. Deze huisjes waren eigendom van de P.C.I. de Parochiele Caritas Instelling, het vroegere armbestuur.

De kerkklokken zijn gegoten door de familie Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel, en direct na oplevering van de toren opgehangen. Echter, in 1943 in de oorlog, werden de klokken door de bezetters uit de kerk geroofd om naar Duitsland vervoerd te worden. Pas in 1949 was er voldoende geld bij elkaar gebracht (o.a. door suikerbonnen te verhandelen) om nieuwe klokken aan te schaffen.

Het orgel is in 1876 in de kerk geplaatst. Het is gebouwd door de gebr. Smits in Reek en de orgelkast door de Kort in Vught.

Glas in loodramen.
– Rechts: St.Nicolaas (patroon van onze kerk). “Ora pro nobis = bid voor ons”;
– Midden: Kruisiging op de Calvarieberg;
– Links: H. Anna (patrones van de 1e kerk in Nieuwveen en het verdwenen dorp Schoot, +- 1349)
en Joachim en hun dochter Maria, die Moeder van Jezus zal worden.