Kerknaam Heilige Nicolaaskerk
Onderdeel van parochie H. Clara
Straat Dorpsstraat 41
Postcode/plaats 2441 CG  Nieuwveen
Telefoon 0172 – 538125
E-mail Nieuwveen@rkgroenehart.nl
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
ANBI-publicatie Klik hier

 

Secretariaat
Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Een of meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).
Taken van het secretariaat zijn onder andere:
– het aannemen van misintenties;
– behandeling van inkomende telefoontjes en mails;
– vervaardigen van vieringenboekjes;
– de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden;
– bestellingen;
– en vele andere zaken op administratief gebied.
Bovenal bieden de medewerkers een luisterend oor aan wie dat nodig heeft.
Openingstijden
– donderdag van 9.30 tot 11.00 uur
Contact: telefoon 0172 – 538125, e-mail: Nieuwveen@rkgroenehart.nl

Pastoraatgroep
De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft
onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.
De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.
Contact: pastoraatgroep_nieuwveen_zevenhoven@rkgroenehart.nl

Beheercommissie Parochiekern
De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.
De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:
– de financiële administratie van de parochiekern;
– de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
– de zorg voor de vrijwilligers;
– toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Contact: bcp_nieuwveen@rkgroenehart.nl