Kerknaam Heilige Nicolaaskerk
Onderdeel van federatie H. Clara
Straat Dorpsstraat 41
Postcode/plaats 2441 CG  Nieuwveen
Telefoon nummer 0172 – 538125
E-mail: Nieuwveen@rkgroenehart.nl
IBAN nummer: NL42 RABO 0300 3042 18
Bank
ANBI-publicatie Klik hier
Secretariaat
Contact persoon mevrouw Ammerlaan
mevrouw Lenting
Openingstijden
maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag gesloten
Donderdag 09:30 tot 11:00
Vrijdagdag gesloten
Pastoraatgroep Contactpersoon Telefoon: E-mail:
Lid: C.G.J.M. Bader 0172-538148 gerardbader@hotmail.com
Lid: M.C.T. Berkhout 0172-538815 marianctberkhout@gmail.com
Lid: D.H.P. Heemskerk 0172-742058 heemskerk0101@gmail.com
Lid: M.C. Voorend 0172-538764 m.voorend@kpnplanet.nl
Beheercommissie Contactpersoon Telefoon: E-mail:
Voorzitter: W.A.M. de Boer 0172-539346 wamdeboer@casema.nl
Secretaris: M.J.G. Spekman-Burgmeijer 0172-537367 m.spekman@ziggo.nl
Penningmeester: J.J.M. van der Zwaan 0172 -537387 john.vanderzwaan@casema.nl
Lid: A.H. Hoogenboom 0172-539931 ton@hoogenboomstaal.nl