Kerknaam Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart’
Onderdeel van federatie H. Clara
Straat Dorpsstraat 35 
Postcode/plaats 2421 AV Nieuwkoop
Telefoon nummer 0172  571101
E-mail: nieuwkoop@rkgroenehart.nl
IBAN nummer: NL77 RABO 0101 3950 00
Bank Rabobank
ANBI-publicatie Klik hier
Secretariaat
Contact persoon Onbekend
Telefoon nummer 0172  571101
Openingstijden
maandag gesloten
Dinsdag 09:30 tot 12:00
Woensdag gesloten
Donderdag 09:03 tot 12:00
Vrijdag gesloten
Pastoraatgroep Contactpersoon Telefoon: E-mail:
Lid: M.G.M. van Dam 0172-572730 martienvandam@casema.nl
Lid: M.B.M. van Eimeren-Pouw 0172-571855 irmavaneimeren@kpnmail.nl
Lid: A.J. Meier-Smeets 0172-575542 hanniemeiersmeets@hotmail.com
Lid: W.G. de Pater-Woerde 0172-574389 t.pater@planet.nl
Notuliste: L. van den Broek
Beheercommissie Contactpersoon Telefoon: E-mail:
Voorzitter: G.J.M. Damen-Swanen 0172-573233 dinyswanen@hotmail.com
Secretaris: M.J.A. Nijbroek-Klein Hemmink 0172-571365 aloismarian@planet.nl
Penningmeester: S.G. van Veen 0172-574174 van.veen.vroonhof2@hetnet.nl
Lid: R.A.J. Aupers 0172-572140 rajau@casema.nl
Lid: W.H.M. Balvert 0172-572346 wbalvert@ziggo.nl