All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep
Koor jongeren
PCI

Gemengd koor St. Caecilia

Ons gemengd koor St. Caecilia bestaat uit ongeveer 30 leden. Het koor is opgericht in 1963.

Het repertoire is zeer gevarieerd: Van spirituals en muziek uit Afrika en Zuid-Amerika tot missen van klassieke componisten . Ook verzorgt het koor enkele keren per jaar een Gregoriaanse mis.

Het St. Caeciliakoor repeteert elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. De Gregoriaanse zangers beginnen al om 19.00 uur. De muziekcommissie zorgt voor de planning van de gezangen voor alle vieringen.

0172-506105

Middenkoor Resonans

Resonans is een enthousiast koor onder leiding van dirigent Marc Schaap. Het repertoire is voornamelijk eigentijds: popsongs, gospel en liturgische liederen. We verzorgen ongeveer 8 vieringen per jaar.

Ben je ouder dan 30 en zing je graag, dan ben je bij ons van harte welkom. We hebben geen toelatingsnorm en voorzingen is dan ook niet nodig. Spreekt dit je aan, dan zien we je graag op één van onze repetities. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de St. Jan de Doper te Leimuiden, Willem van der Veldenweg 24. Voor meer informatie kun je ook mailen met Ingrid Mollers via inkiem@live.nl.

Kinder- en Tienerkoor Akkoord

Het Kinder- en Tienerkoor is opgericht in 1977. Het zingt onder andere in de gezinsvieringen in onze parochiekern. Deze vieringen hebben een thema en de liturgie wordt voorbereid door de Werkgroep Gezinsvieringen in samenwerking met de voorganger. De liedjes worden gekozen, passend bij het thema van de viering.

Het Kinder- en Tienerkoor heeft ongeveer 15 leden en verzorgt ongeveer 8 maal per jaar de viering.

De repetities van het kinderkoor zijn op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Het tienerkoor repeteert eens per veertien dagen op dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.00 uur.

 

06-12136308

PCI Leimuiden Rijnsaterwoude

Wat is de PCI en wat doet zij?
De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.
De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.
De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.
Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.
Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.
De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.
De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.
De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.
In stilte
De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.
Voor wie:
De PCI helpt alle mensen uit de parochiekern Sint Jan de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.
Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.
Laat het ons weten
Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.
Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.
Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?
U kunt benaderen via onderstaande e-mailadres. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar het secretariaat van de PCI.

Samenstelling PCI:
Voorzitter: Pastoor J. Glas
Penningmeester: M. Senne
Secretaris: W. Duivenvoorden
Lid: A. Engele

pcisintjandedoper@outlook.com
Telefoon: 071-3312459

Privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Sint Jan de Doper

Prego

Jongeren

Prego

Prego staat voor Passievol Ruimdenkend En Gelovig Onderweg. Wij zijn een praktiserende katholieke groep jongvolwassenen, die door samenkomen het geloof verdiepen en uitdragen in het dagelijks leven.

Overeenkomstig Handelingen 2, 44,46:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Eens in de vijf weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de familieruimte van de Petruskerk te Roelofarendsveen. De bijeenkomsten beginnen met een gezellige borrel en een maaltijd, waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Na de maaltijd wordt er een korte presentatie gegeven over het inhoudelijke onderwerp van die avond. Vervolgens wordt er in kleine groepjes verder van gedachten gewisseld. Als afsluiting is er een gebedsdienst in de naastgelegen kerk.

Het seizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke en verrassende slotdag.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij RKJ Prego? Wil je een keer een bijeenkomst meemaken? Mail ons dan via rkj-prego@hotmail.com of kijk op onze Facebook-pagina