Evenals in Rijnsaterwoude stond er in de elfde eeuw al  een kerkje of  kapel in Leimuiden. Het waren vermoedelijk bouwsels met riet gedekt en ongeveer 6 bij 12 meter groot.

. In 1572 verloren de katholieken van Leimuiden en Rijnsaterwoude tijdens de Reformatie hun kerken aan de protestanten. Men kwam daarna in het geheim bijeen voor de Katholieke erediensten.

In 1630 werd Anthonius van der Plaet benoemd tot pastoor van Oud Ade. Ook de staties van Leimuiden en Rijnsaterwoude behoorden tot zijn uitgestrekte staties.

. Omstreeks 1670 voegde van der Plaet de staties van Leimuiden en Rijnsaterwoude samen en stichtte de statie Rijnsaterwoude/Leimuiden. De (schuil)kerk van deze statie stond op het grondgebied van Rijnsaterwoude en werd toegewijd aan de H. Johannes de Doper.

. Toen in 1832 de burgerlijke gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude een grondcorrectie doorvoerden, kwam de kerk op grondgebied van Leimuiden te staan en heet sindsdien R.K. Kerk St. Johannes de Doper van Leimuiden en Rijnsaterwoude.

. Op 12 augustus 1851 droeg pastoor Johannes van der Hulst voor het laatst de H. Mis op in de oude kerk.

. Tussen 1851 en 1856 werd de huidige kerk gebouwd, precies op de plaats van de oude kerk. Op 26 juni 1856 vond de inwijding plaats door de eerste bisschop van Haarlem, Mgr. J.J. van Vree.

. In 1858 werd de statie door hem verheven tot parochie.

 

En nu zijn wij ruim 150 jaar en 15 pastoors verder. In 2006 is de geschiedenis van onze parochiekerk, ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan, uitvoerig door onze parochiearchivaris beschreven en in samenwerking met de Stichting Oud Leimuiden- Rijnsaterwoude uitgegeven als thema van het mei/nummer van hun blad Tijdinghen.