Vormsel €    35,00
Communie €    35,00
Misintentie €    12,50
Jubileum in aparte viering € 200,00
Jubileum in reguliere viering €   25,00
Doopviering inclusief  voorbereiding €   50,00
Huwelijk inclusief voorbereidingsavonden € 400,00

Tarieven van het R.K. kerkhof bij de St. Jan de Doper kerk, parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude.

Kosten van een begrafenis.

Per 01-01-2020 gelden de volgende tarieven:

De kosten verbonden aan een begrafenis zijn:

Algemeen graf:  
Kosten kerkelijke liturgie incl. parochiekoor en begeleiding op het kerkhof  € 375
Grafrechten  € 1.000
Kinderen van 1 t/m 12 jaar € 500
Kinderen jonger dan 1 jaar € 250
Openen en sluiten algemeen graf € 250
Reservering verwijderen monument € 50

Particulier graf: met het recht om gedurende 20 jaar maximaal 3 personen te begraven:
Kosten kerkelijke liturgie incl. parochiekoor en begeleiding op het kerkhof  € 375
Grafrechten € 2.500
Openen en sluiten particulier graf € 250
Openen en sluiten particulier graf bij bijzetting urn € 50
Reservering verwijderen monument € 100
Bij een bijzetting (een begrafenis van de tweede en derde overledene in een particulier graf) wordt een lopende termijn van het grafrecht verlengd tot 20 jaar vanaf de bijzetting voor € 2.500 met aftrek van de reeds betaalde jaren.
Na afloop van de termijn van 20 jaar is de mogelijkheid aanwezig tot verlenging van de grafrechten met telkens 10 jaar voor € 1.250.

Bij een crematie, plaatsen urn, gebruik urnenmuur:
Kosten kerkelijke liturgie incl. parochiekoor € 375
Grafrechten € 950
Bijzetting in urnenmuur € 475
Gebruik asstrooiveld € 50

Kosten voor een kerkelijke liturgie inclusief parochiekoor en begeleiding door de voorganger in het crematorium € 475
Kosten voor een avondwake inclusief parochiekoor € 200
Kosten voor de administratie van het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van graftekens € 60
Kosten voor een gedenkplaatje op de gedenktafel € 50
Gebruik van PH-zaal voor 1 dagdeel € 75,00

Aanpassing tarieven
Jaarlijks, per 1 januari, kunnen de vastgestelde tarieven door de beheercommissie worden aangepast en zijn in te zien op de website: www.rkgroenehart.nl.

Aldus besloten in de vergadering van de beheercommissie van parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude op 19 december 201