Misintentie € 12,00
Jubileum in aparte viering € 200,00
Jubileum in reguliere viering € 25,00
Doopviering incl voorbereiding € 65,00
Huwelijk inclusief voorbereidingsavonden € 300,00
Uitvaart/begraafplaats
Avondwake € 200,00
Uitvaart € 375,00
Begeleiding crematorium € 100,00
Stencilwerk per afdruk dubbelzijdig € 0,06
Kosten begraven € 850,00
Urnenmuur (??jaar) € 850,00
Grafrecht Kinderen van 1 t/m 12 jaar € 425,00
Grafrecht Kinderen jonger dan 1 jaar € 200,00
Kerk gebruik per dag deel € 60,00
consumpties per stuk € 0,70
adm. kosten grafmonument plaatsen € 60,00

Tarieven van het R.K. kerkhof bij de St. Jan de Doper kerk, parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude.

Kosten van een begrafenis.
per 01-01-2016 gelden de volgende tarieven:

De kosten verbonden aan een begrafenis zijn:

Algemeen graf: Kosten kerkelijke liturgie incl. parochiekoor en
begeleiding op het kerkhof € 375
Grafrechten € 850
Kinderen van 1 t/m 12 jaar € 425
Kinderen jonger dan 1 jaar € 200

Particulier graf: met het recht om gedurende 20 jaar maximaal 3 personen te begraven:
Kosten kerkelijke liturgie incl. parochiekoor en
begeleiding op het kerkhof € 375
Grafrechten € 750
Inhuren c.q. verlenging grafrechten €1000
Openen en sluiten particulier graf € 200
Bij een begrafenis van de tweede en derde overledene in een particulier graf is de mogelijk-heid aanwezig tot verlenging van de grafrechten tot 20 jaar nadien, voor € 1000 met aftrek van de reeds betaalde jaren.

Bij een crematie, plaatsen urn, gebruik urnenmuur:
Kosten kerkelijke liturgie incl. parochiekoor € 375
Grafrechten € 850

Kosten voor een kerkelijke liturgie inclusief parochiekoor en begeleiding
door de voorganger in het crematorium € 475

Kosten voor een avondwake inclusief parochiekoor € 200

Kosten voor de administratie van het verlenen van een vergunning voor het
plaatsen van graftekens alsmede voor het onderhoud van de graven. € 60

Aanpassing tarieven
Jaarlijks, per 1 januari, kunnen de vastgestelde tarieven door de beheercommissie worden aangepast.
Hiervan zal mededeling worden gedaan in het kerkblad.

Aldus besloten in de vergadering van de beheercommissie van parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude op 2 december 2015.