Misintentie

Misintenties opgeven

In onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte/De Goede Herder is het mogelijk intenties aan te melden, waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen, die iemand speciaal in Gods goedheid en ontferming wil aanbevelen.

Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen aanleiding zijn een intentie op te geven. Het is gebruikelijk om het opgeven van een intentie gepaard te doen gaan van een gift voor de kerk en het onderhoud van de voorgangers. Het richtbedrag voor een misintentie is € 15,-. Met onderstaand formulier kan de intentie opgegeven worden. Let op! Onze parochie draait op vrijwilligers, dat betekent onder andere dat niet elke dag de binnengekomen formulieren voor intenties worden verwerkt. Om zeker te zijn dat je intentie wordt opgelezen op de door jou gekozen datum is het belangrijk dat je deze vijf dagen voor de datum opgeeft!

Hoe we omgaan met uw gegevens, kunt u lezen in de privacyverklaring.

Let op: het kan zijn dat er op de opgegeven datum geen viering is! Het secretariaat neemt dan contact op om een alternatieve datum af te spreken.

Opgave Misintentie

Uw naam:
Uw mail adres:
Uw telefoonnummer:
Datum misintentie:
Aantal misintentie(s):

Ik maak een bedrag van Euro 15,00 per misintentie over naar: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05

Het secretariaat kan contact opnemen met mij voor automatische incasso.

Uw misintentie opgave in het onderstaande vak plaatsen:

Ik geef toestemming mijn gegevens te verzamelen.