Doop en Trouwen

Op de volgende webpagina’s vindt u informatie over de sacramenten:

De parochiekern heeft de volgende tarieven vastgesteld omtrent deze sacramenten:

Doopviering inclusief voorbereiding:                     €   50,-
Huwelijkssluiting inclusief voorbereiding:            € 400,-

Eerste H. Communie/H. Vormsel                            € 35,-

Jubileumviering, extra viering                                 € 300,-
Jubileumviering tijdens weekendviering               €   43,-

(voor dit bedrag wordt er extra aandacht aan het jubileum besteed en kunnen er ook meerdere intenties voor familieleden worden afgelezen). De kosten van koor, dirigent en organist worden extra in rekening gebracht bij een huwelijk en bij een extra viering voor een jubileum. 

Misintenties

U kunt uw misintenties aanmelden via de volgende webpagina, klik hier.

Misintentie:               €   16,-

Overlijden

Wel of niet kiezen voor een kerkelijke uitvaart? Bij veel katholieken is deze vraag niet expliciet aan de orde. Wanneer iemand overlijdt benaderen de nabestaanden via de uitvaartondernemer  de parochie met de vraag de uitvaart zo goed mogelijk te regelen. Het is de opdracht van de Kerk om overleden gelovigen biddend uitgeleide te doen en rouwenden nabij te zijn. U kunt contact opnemen met het meldnummer bij overlijden: 06-13449107.

Wanneer er geen band is met geloof en parochie kan er worden gekozen voor een afscheidsbijeenkomst. Bij een afscheidsbijeenkomst zijn de nabestaanden en uitvaartondernemer zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van de bijeenkomst.

Binnen onze parochiekern is Van Leeuwen Uitvaartverzorging een veel gekozen uitvaartverzorgster. De contactgegevens zijn: (06-1344 9107; info@vanleeuwenuitvaartzorg.nl).

Service Prijs (€) Prijs (€)
  Kerkelijk Afscheidsbijeenkomst
Misintentie 16,-
Huur mortuarium* op aanvraag op aanvraag
Besloten begrafenis/bijzetting
(korte bijeenkomst op het kerkhof met voorganger)
255,-
Avondwake (exclusief koor) * 185,-
Condoleance/herinneringsbijeenkomst ** 325,- 325,-
Kerkelijke uitvaart (exclusief koor) * 485,-
Afscheidsbijeenkomst* 655,-
Koor parochiekern 130,-
Begeleiding door avondwakegroep naar crematorium 195,-
Voorganger (op speciaal verzoek van familie) op aanvraag op aanvraag

* Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade is afgebrand op 4 november 2019. De diensten kunnen gehouden worden in Kerkje aan de Does in Hoogmade of in een andere kerk binnen de parochie Franciscus. Het is mogelijk om de dienst te houden in de afgebrande kerk, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Uw begrafenisondernemer kan daarbij helpen.

Het gebouw Kompas van de Hervormde Gemeente kan gebruikt worden als mortuarium.

** herinneringsbijeenkomst is een kerkelijke uitvaart waar de voorganger door de familie wordt verzorgd.

Begraafplaats

Achter onze afgebrande kerk ligt de begraafplaats voor begravingen van uw dierbaren. Voor katholieken uit Hoogmade/Woubrugge zijn de volgende mogelijkheden:

 • Algemeen graf – dit is een graf voor meerdere overledenen en worden uitgegeven voor 10 jaar;
 • Particuliere graf – dit is een graf voor 2 overledenen,waarvan het tweede graf gereserveerd wordt voor een overledenen, aan te wijzen door de rechthebbenden uitgegeven voor 20 jaar en daarna kunt u kiezen voor een periode van 10 jaar te verlengen of het graf te ruimen;
 • Algemeen urnen graf – voor plaatsing van urn, uitgegeven voor 10 jaar;
 • Particulier urnen graf– voor plaatsing van urn (op een graf of in columbarium, uitgegeven voor 20 jaar, daarna eventueel te verlengen voor telkens 10 jaar;
 • Strooiveld – een waardige plaats om de as van overledenen uit te strooien;
 • Kindergraf – dit is een graf voor kinderen tot 12 jaar.

Steeds vaker wordt naast het begraven van onze dierbaren ook gekozen voor crematie. Daarom willen we voor u de mogelijkheden van asbestemming op onze begraafplaats aangeven.

 • Eigen urnengraven
  • Urnenmuur: de as wordt in de urn in de urnenmuur geplaatst
  • In urnengraf met monument en een perkje
  • Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij is de mogelijkheid om een gedenkteken te plaatsen en een perkje te creëren
 • Algemene urnengraven
  • Urnengraven, waarin de as in een bus wordt bewaard, naast de urnenmuur
  • Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij is de mogelijkheid om een gedenkteken te plaatsen en een perkje te creëren
 • Verstrooiing op het strooiveld van onze begraafplaats

De kosten voor de mogelijkheden zijn uiteraard verschillend: voor eigen graven met mogelijkheid tot verlengen zijn de kosten het hoogst en voor verstrooiing zijn de kosten het laagst.

Tarieven R.K. Begraafplaats Hoogmade en OLV Geboortekerk (m.i.v. 1 januari 2023)

Grafrechten Prijs (€)   Verlenging grafrechten
(per 10 jaar)
Prijs (€)
Algemeen graf (periode: 10 jaar) 655,-
Kindergraf (leeftijd tot 12 jaar) 320,-
Particulier graf (maximaal 2 personen,
periode: 20 jaar)
2.285, – Particulier graf 1.155, –
Bijzetting particulier graf 190,-

 

Urn/asbus Prijs (€)   Verlenging urn
(per 10 jaar)
Prijs (€)
Particulier urnengraf
(model kunststof) (20 jaar)
655,- Particulier urnengraf
(model kunststof)
330,-
Particulier urnengraf (columbarium) (maximaal 2 urnen periode: 20 jaar) 1.425, – Particulier urnengraf
(columbarium)
710,-
Verstrooiing van as 185,-

 

Bijkomende begrafeniskosten Prijs (€)
Delven en dichten van grafruimte 365,-
Bijzetting en verwijderen van urn 185,-
Administratie grafmonument 75,-
Delven, dichten van grafruimte en herbegraven 885,-

 


U kunt de tarieven opvragen bij de beheercommissie.


Begraafplaats

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Jan Zwetsloot (e-mail: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com, telefoon: 0622466710). U kunt hier het begraafplaats reglement inzien, klik hier.


R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara

Op 7 november 1956 is de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara” in Hoogmade opgericht en bestaat dit jaar dus 65 jaar. Een respectabele leeftijd voor een vereniging, maar de vergrijzing neemt zienderogen toe en er overlijden meer leden dan dat er nieuwe leden worden ingeschreven.

Als inwoner en lid van de parochiekern Hoogmade-Woubrugge kunt u zich vanaf 21 jaar inschrijven bij de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara” tot de leeftijd van 60 jaar. Vanaf het 22ste jaar wordt voor de inschrijving ook inschrijfgeld berekend. U kunt zich ook als gezin laten inschrijven, waarbij de kinderen tot 21 jaar geen contributie betalen. De jaarlijkse contributie is persoonlijk.

Het doel van de vereniging is om op basis van samenwerking met onze dorpsgenoten, zonder winstoogmerk, onze overleden leden naar het graf te dragen of te begeleiden bij de crematie, onder begeleiding van de plaatselijke uitvaartverzorger.

Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een begrafenis door de plaatselijke uitvaartverzorger, Mary van Leeuwen Uitvaartverzorging, die in nauw contact staat met het beheercommissie in verband met het reserveren van een algemeen of particulier graf op de R.K. Begraafplaats te Hoogmade. Indien gewenst kunt u er ook voor kiezen om een uitvaartondernemer naar eigen keuze in te schakelen.

U kunt de uitvaart naar uw eigen inzicht bepalen en daardoor het kostenplaatje geheel in eigen hand houden.

Meer weten? Neem contact op met Frits Rohling, tjerkhiddes@kpnplanet.nl