Informatie rondom overlijden.

Na een overlijden is verdriet. Er moeten ook meteen dingen geregeld worden. Denkt u in ieder geval aan:

 • Verklaring van overlijden via de huisarts
 • Zoek de gegevens van de uitvaartverzekering op
 • Bel de uitvaartverzorg(st)er

De parochiekerk OLV Geboortekerk is beschikbaar voor uitvaartplechtigheden.
Uw uitvaartverzorg(st)er heeft uitgebreidere informatie en kan dat met u bespreken.
Om een voorganger voor een kerkelijke uitvaart af te kunnen spreken beschikt de parochie over een centraal meldnummer voor uitvaarten. Dit nummer is bekend bij de uitvaartverzorg(st)er of contactpersonen.

Het laten regelen van de uitvaart kan geschieden door een Uitvaartverzorg(st)er  van uw keuze.

Binnen onze parochiekern kan dat bij voorbeeld zijn:

Mocht u uw uitvaart laten regelen door een andere uitvaartverzorger, dan kan deze contact opnemen met het meldnummer bij overlijden telefoonnummer 06-13449107 en vervolgens verdere instructies krijgen.

Tarieven R.K. Begraafplaats Hoogmade en OLV Geboortekerk (m.i.v. 1 januari 2021)

Tarieven R.K. Begraafplaats Hoogmade en OLV Geboortekerk (met ingang van 1 januari 2021)

Grafrechten Prijs (€)   Verlenging grafrechten
(per 10 jaar)
Prijs (€)
Algemeen graf (periode: 10 jaar) 633,-
Kindergraf (leeftijd tot 12 jaar) 311,-
Particulier graf (maximaal 2 personen,
periode: 20 jaar)
2.219, – Particulier graf 1.115, –
Bijzetting particulier graf 170,-

 

Urn/asbus Prijs (€)   Verlenging urn
(per 10 jaar)
Prijs (€)
Algemeen urnengraf
(model kunststof) (10 jaar)
317,-
Particulier urnengraf
(model kunststof) (20 jaar)
633,- Particulier urnengraf
(model kunststof)
311,-
Particulier urnengraf (columbarium) (maximaal 2 urnen periode: 20 jaar) 1.374, – Particulier urnengraf
(columbarium)
689,-
Verstrooiing van as 170,-

 

Bijkomende begrafeniskosten Prijs (€)
Delven en dichten van grafruimte 336,-
Bijzetting en verwijderen van urn 160,-
Administratie grafmonument 63,-
Delven, dichten van grafruimte en herbegraven 850,-

Tarieven van diverse services rondom begrafenis/crematie

Service Prijs (€) Prijs (€)
  Kerkelijk Afscheidsbijeenkomst
Misintentie 15,-
Huur mortuarium* op aanvraag op aanvraag
Besloten begrafenis/bijzetting
(korte bijeenkomst op het kerkhof met voorganger)
233,-
Avondwake (exclusief koor) * 166,-
Condoleance/herinneringsbijeenkomst ** 305,- 305,-
Kerkelijke uitvaart (exclusief koor) * 450,-
Afscheidsbijeenkomst* 622,-
Koor parochiekern 113,-
Begeleiding door avondwakegroep naar crematorium 181,-
Voorganger (op speciaal verzoek van familie) op aanvraag op aanvraag

* Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade is afgebrand op 4 november 2019. De diensten kunnen gehouden worden in de Hervormde Kerk van de PKN gemeente Hoogmade- Rijpwetering kerk in Hoogmade of in een andere kerk binnen de parochie Franciscus. Het is mogelijk om de dienst te houden in de afgebrande kerk, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Uw begrafenisondernemer kan daarbij helpen.

Het gebouw Kompas van de Hervormde Gemeente kan gebruikt worden als mortuarium. De kosten bedragen € 50,- per dag. Voor de leden van St. Barbara gelden aparte afspraken.

** herinneringsbijeenkomst is een kerkelijke uitvaart waar de voorganger door de familie wordt verzorgd


Wilt u de tarieven downloaden dat kan zie Tarieven Hoogmade 2021


Begraafplaats
Wij beschikken over een heel mooi en rustig gelegen begraafplaats achter de kerk. De begraafplaats wordt beheerd door vrijwilligers en heeft een groene uitstraling. Er is ook een urnenmuur en een strooiveldje.

Naast de mogelijkheid van een algemeen graf (voor 10 jaar) is er de mogelijkheid voor een particulier graf. Een particulier graf wordt voor 20 jaar uitgegeven en kan eventueel verlengd worden voor periodes van 10 jaar. Hoe alles geregeld is met betrekking tot de begraafplaats is binnenkort te vinden in het Begraafplaatsreglement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Jan Zwetsloot (e-mail: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com, telefoon: 0622466710).


R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara

In Hoogmade is een de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara sinds 1956 actief. U kunt lid worden van deze vereniging door contact op te nemen met Frits Rohling (Theo Bosmanlaan 17, Hoogmade). U betaalt jaarlijks een bijdrage aan de vereniging. De bijdrage is Euro 6,80 per persoon per jaar en kinderen tot 21 jaar zijn gratis meeverzekerd. Bij de begrafenis van de leden neemt de vereniging de kosten van de dragers voor haar rekening en daarnaast wordt een bijdrage van Euro 500,- uitgekeerd als tegemoetkoming van de totale kosten voor de begrafenis.

Er is een convenant afgesloten tussen St. Barbara en Mary van Leeuwen Uitvaartverzorging.


 Mogelijkheden voor asbestemming bij overlijden parochianen

Steeds vaker wordt naast het begraven van onze dierbaren ook gekozen voor crematie. Daarom willen we voor u de mogelijkheden van asbestemming op onze begraafplaats aangeven.

 • Eigen urnengraven
  • Urnenmuur: de as wordt in de urn in de urnenmuur geplaatst
  • In urnengraf met monument en een perkje
  • Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij is de mogelijkheid om een gedenkteken te plaatsen en een perkje te creëren
 • Algemene urnengraven
  • Urnengraven, waarin de as in een bus wordt bewaard, naast de urnenmuur
  • Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij is de mogelijkheid om een gedenkteken te plaatsen en een perkje te creëren
 • Verstrooiing op het strooiveld van onze begraafplaats

De kosten voor de mogelijkheden zijn uiteraard verschillend: voor eigen graven met mogelijkheid tot verlengen zijn de kosten het hoogst en voor verstrooiing zijn de kosten het laagst.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de beheerder van het kerkhof, Jan Zwetsloot: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com of telefonisch 0622466710


Informatie rondom doop en trouwen

Op de volgende webpagina vindt u informatie over de sacramenten: dopen en trouwen:
http://rkgroenehart.nl/sacramenten/

De parochiekern heeft de volgende tarieven vastgesteld omtrent deze sacramenten:

Doopviering inclusief voorbereiding:                     €   80,-
Huwelijkssluiting inclusief voorbereiding:            € 450,-
Jubileumviering, extra viering                                 € 300,-
Jubileumviering tijdens weekendviering               €   43,-

(voor dit bedrag wordt er extra aandacht aan het jubileum besteed en kunnen er ook meerdere intenties voor familieleden worden afgelezen)

De kosten van koor, dirigent en organist worden extra in rekening gebracht bij een huwelijk en bij een extra viering voor een jubileum.