Secretariaat

Kerknaam Onze. Lieve Vrouw Geboortekerk
Onderdeel van parochie H. Franciscus
Straat Kerkstraat 57
Postcode/plaats 2355 AG Hoogmade
Telefoon 071-5018237
E-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
ANBI-publicatie Klik hier

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Een of meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).
Taken van het secretariaat zijn onder andere:
– het aannemen van misintenties;
– behandeling van inkomende telefoontjes en mails;
– vervaardigen van vieringenboekjes;
– de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden;
– bestellingen;
– en vele andere zaken op administratief gebied.
Bovenal bieden de medewerkers een luisterend oor aan wie dat nodig heeft.
Openingstijden
– dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
Contact: via telefoon 071-5018237, of e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Pastoraatgroep
De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft
onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.
De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.
Contact: pastoraatgroep_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl 

Beheercommissie Parochiekern
De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.
De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:
– de financiële administratie van de parochiekern;
– de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
– de zorg voor de vrijwilligers;
– toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Contact: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

 

Uw naam:
Uw mail adres:
Uw telefoonnummer:
Datum misintentie:
Aantal misintentie(s):

Ik maak een bedrag van Euro 15,00 per misintentie over naar: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05

Het secretariaat kan contact opnemen met mij voor automatische incasso.

Uw misintentie opgave in het onderstaande vak plaatsen:

Ik geef toestemming mijn gegevens te verzamelen.