Foto: Kees van den Burg

Contactgegevens

Kerknaam Onze Lieve Vrouw Geboortekerk
Onderdeel van parochie H. Franciscus
Straat Kerkstraat 57
Postcode/plaats 2355 AG Hoogmade
Telefoon 071-5018237
E-mail: BCP_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
ANBI-publicatie Klik hier

Secretariaat

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. U kunt op dinsdagochtend langs gaan voor:

  • het aanmelden van misintenties; u kunt aanmelden via deze link, klik hier
  • informatie omtrent doop, huwelijk en overlijden
  • een luisterend oor aan wie dat nodig heeft.

Pastoraatgroep

Vindt u het leuk om mee te helpen de parochiekern op te bouwen en samen met het pastorale team activiteiten bij te wonen of te organiseren? Neem dan contact op met de pastoraatgroep.

Contact: pastoraatgroep_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl 

Beheercommissie 

Beheercommissie is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

  • de financiële administratie van de parochiekern;
  • de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
  • de zorg voor de vrijwilligers;
  • toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.

Contact: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl