All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep

Rock Solid Aarlanderveen

Rock Solid is een tienergroep waarbij tieners van 11 tot 16 jaar bij elkaar komen om op een leuke, actieve en creatieve manier met het geloof bezig te zijn. Tieners op deze leeftijd hebben vaak veel energie. Met veel korte spellen en programma-onderdelen zullen we op een speelse wijze het geloof ontdekken.

Bij Rock Solid Aarlanderveen komen we elke drie weken bij elkaar in ’t Achterom. Iedere avond heeft een ander thema. Deze thema’s variëren van ‘de Bijbel’ en ‘godsbeelden’ tot ‘Instagram’ en ‘hoe overleef ik mijn ouders?’. Door middel van de spellen, gespreksmomenten en een korte preek duiken we echt in de verschillende thema’s. Super gaaf toch?

Bij Rock Solid hebben we ieder jaar ook nog een aantal extra activiteiten, zoals een start-BBQ, een zomer- of winteruitje en een Goede Vrijdag activiteit, waarbij we een hele nacht superleuke activiteiten doen.

Lijkt het jou leuk om een keertje naar Rock Solid te komen? Kijk op de achterkant van de Samenstromen voor de datums en meld je aan door een mail te sturen naar rocksolid.aarlanderveen@rkgroenehart.nl.
We beginnen om 18.40 uur en we eindigen anderhalf uur later (om 20.10 uur).

De bijeenkomsten staan trouwens ook vermeld in het vieringen- en activiteitenoverzicht op de website www.rkgroenehart.nl.

Mocht je nog vragen hebben over Rock Solid, dan horen wij het graag!

P.C.I.

Groep

P.C.I.

P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn). Dit kan door uw bijdrage over te maken op banknummer 34.64.25.530 t.n.v. P.C.I. Aarlanderveen/Ter Aar.

Cantorij De Drie Aren

Cantorij De Drie Aren

Ons parochiekoor is ontstaan in 2002 door samenvoeging van parochiekoor St. Ceacilia en de Cantorij van Aardam. Dit dames- en herenkoor luistert de weekendvieringen op. Ook bij avondwakes, uitvaart-, trouw- en jubileumvieringen zingen zij. Het koor wordt muzikaal begeleid en gedirigeerd door de heer D. Leliveld. Repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Om het voortbestaan van het koor te waarborgen, zijn nieuwe leden welkom. Contactpersoon voor de Cantorij is mevrouw S. Houdijk; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Lords Voice

"Lords Voice" is van oudsher een jongerenkoor dat in 1976 is opgericht door een groep enthousiaste KPJ-leden (Katholieke Plattelands Jongeren).

Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een koor met ongeveer 40 leden in de leeftijd van 20 tot 60 jaar, die vieringen maken welke juist de jongeren aanspreken. De koorleden stellen, vanuit de Evangelielezingen, de vieringen samen onder leiding van een koorlid en in nauw overleg met de betreffende voorganger. De liedjes die wij zingen zijn eigentijds en liggen goed in het gehoor. Bij elke viering worden aan de hand van het thema bijpassende liedjes uitgezocht; teksten en gebeden schrijven we meestal zelf.

Wij verzorgen 1 keer per maand een viering in de kerk. Jaarlijks wordt er een viering verzorgd voor het Heilig Vormsel, met Pasen, met Kerstmis en met Oud en Nieuw. We zijn ook jaarlijks te gast bij Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Daarnaast zingen wij tijdens huwelijksvieringen in de parochie, maar ook in de federatie. Regelmatig zingen we ook tijdens avondwaken.

De muzikale begeleiding van ons koor bestaat uit:
Anja van Holland; keyboard,
Trinette Versluijs;dwarsfluit en trompet,
Mariska de Roos; gitaar.

Dit alles onder leiding van onze dirigent Nico Hoogervorst.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Aarzel niet en kom langs!
Wij repeteren op maandagavond van 19.30 tot 21.15 uur in ’T Achterom achter de kerk in Aarlanderveen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen middels lordsvoice.aarlanderveen@gmail.com of het parochiesecretariaat.

Misdienaars

Jongeren

Misdienaars

Onze misdienaars zijn meisjes/jongens die hun eerste communie hebben gedaan. Eén of twee keer per maand, op zaterdagavond of op zondagmorgen, helpen zij de voorganger tijdens de vieringen.
Contactpersonen voor de misdienaars zijn de heer en mevrouw J. Kempen; zij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Peuterviering

Zes keer per jaar verzorgt de werkgroep een speciale viering voor onze jongste parochianen. Tijdens de peuterviering willen we kinderen van 2 t/m 4 jaar samen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s laten kennismaken met de kerk, thema’s van geloof en met God. We gaan samen liedjes zingen, luisteren en meedoen met een verhaal, knutselen en bidden. Naast verhalen uit de bijbel maken we ook gebruik van prentenboeken.
Contactpersoon voor de werkgroep peuterviering is mevrouw J. den Brave. Zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Kinderkerk

Project

Kinderkerk

Tijdens de dienst van het Woord kunnen kinderen vanaf 4 jaar deelnemen aan de kinderkerk. De voorganger nodigt alle aanwezige kinderen daartoe uit om met de leiding mee te gaan naar de pastorie. De leiding verzorgt een dienst waarin het Evangelie van dat weekend aan bod komt, in kindertaal, waarna vervolgens uitleg volgt. Dit gebeurt in de vorm van een verhaal of gedicht, een gebed, een toneelspel of een lied. Als het kan wordt er ook geknutseld. Vaak is er ook een spiegelverhaal, in andere woorden, maar met dezelfde strekking als het Evangelie. Wanneer de dienst van het Woord in de kerk is afgelopen, komen de kinderen er weer bij om samen de viering verder te vieren.
In de Adventsperiode is er meestal twee keer kinderkerk. Gedurende de rest van het jaar gemiddeld 1x per 4 weken. Na afloop van een viering met kinderkerk is er altijd koffiedrinken, waarbij voor de kinderen limonade wordt geschonken.
Contactpersoon is mevrouw S. Beckers; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Werkgroep Caritas (PCI) Aarlanderveen, Langeraar & Ter Aar

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling.

De PCI probeert om in deze moderne tijd, waarin iedereen het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan iedereen die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder de grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn).

Contact
Mail naar CaritasgroepAarlanderveenLangeraar@rkgroenehart.nl

0172-602943

Prego

Jongeren

Prego

Prego staat voor Passievol Ruimdenkend En Gelovig Onderweg. Wij zijn een praktiserende katholieke groep jongvolwassenen, die door samenkomen het geloof verdiepen en uitdragen in het dagelijks leven.

Overeenkomstig Handelingen 2, 44,46:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Eens in de vijf weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de familieruimte van de Petruskerk te Roelofarendsveen. De bijeenkomsten beginnen met een gezellige borrel en een maaltijd, waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Na de maaltijd wordt er een korte presentatie gegeven over het inhoudelijke onderwerp van die avond. Vervolgens wordt er in kleine groepjes verder van gedachten gewisseld. Als afsluiting is er een gebedsdienst in de naastgelegen kerk.

Het seizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke en verrassende slotdag.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij RKJ Prego? Wil je een keer een bijeenkomst meemaken? Mail ons dan via rkj-prego@hotmail.com of kijk op onze Facebook-pagina