Op deze pagina geven wij informatie over de wijze waarop u uw kerkgemeenschap financieel kan ondersteunen.

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is inmiddels de belangrijkste bron van inkomsten van uw parochie. In januari wordt hier landelijk aandacht aan besteed. De meeste parochiekernen vragen u dan om uw jaarlijkse bijdrage over te maken. Wij roepen u op om uw kerk en gemeenschap gul te steunen. Dat kan op verschillende manieren:

• Een eenmalige gift
U bent uiteraard vrij om elk jaar opnieuw een bedrag naar keuze over te maken. Dat kan ook in deel-betalingen. U kunt bij het aanmaken van een betaalopdracht zelf aangeven wanneer en hoe vaak u een bedrag wilt overmaken. Dat kunt u ook voor een langere periode instellen. Wij adviseren u wel jaarlijks te kijken of u uw bijdrage wellicht wilt verhogen.

• Een periodieke gift (met belastingvoordeel)
Uw giften aan uw plaatselijke kerkgemeenschap zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Katholieke Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Meer geven met hetzelfde geld!
Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% die gelden bij een normale gift, vervallen dan. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Het belastingvoordeel is uiteraard afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Dit belastingvoordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk door uw jaarlijkse gift met dit voordeel te verhogen. Zo krijgt uw kerkgemeenschap meer inkomsten, zonder dat het u extra geld kost.

Hoe werkt het?
Een periodieke gift moet schriftelijk zijn vastgelegd. Een formulier hiervoor vraagt u op bij uw secretariaat. Daarin worden de afspraken over de hoogte van de gift en de periode vastgelegd.
Klik hier voor de contact informatie van uw parochiekern Contact 

• Collectes en offergelden
De collectes en het geld voor de kaarsen zijn altijd een belangrijk deel van de inkomsten geweest. Door het afnemende kerkbezoek loopt dit terug. En doordat er vanwege Corona minder mensen in de kerk komen dalen deze inkomsten nog harder.

Wilt u een collecte bijdrage overmaken? Klik hier voor uw parochiekern voor de pagina met de informatie van uw parochiekern.
Klik hier voor de contact informatie van uw parochiekern Contact 

• Nalaten aan uw parochie: samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties

Nalaten aan uw parochie: samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties. Uw parochie staat in een rijke traditie. In de kerk vindt u inspiratie, u bent er misschien getrouwd, u bent er gedoopt, hebt de eerste heilige Communie gedaan en het vormsel. Als u kinderen heeft, hebben zij waarschijnlijk ook deze sacramenten in de kerk ontvangen. Rooms-katholieken hechten aan die vertrouwde tradities, rituelen en sacramenten die passen bij het leven in de parochie, uw parochie.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze steden en dorpen het katholieke leven zal blijven bestaan. Financiële steun is nodig om ook toekomstige generaties deelgenoot te maken van de traditie en deze voort te zetten. Met uw steun draagt u bij aan de toekomst van de Kerk en het kerkelijke leven in uw omgeving. Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere aanvulling op de inkomsten van een parochie. Daarmee kunnen we samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties.

Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u een antwoord op de vraag of het mogelijk is om een nalatenschap op een papier te schrijven en aan iemand te geven.

Kan ik niet gewoon op een papier schrijven dat ik de parochie iets na wil laten en dat aan iemand geven?

Een door uzelf geschreven, gedateerd en ondertekend document heet een codicil. U mag daarin uw inboedel, kleding en sieraden verdelen en uw wensen over uw uitvaart kenbaar maken. Geldbedragen kunt u er niet in opnemen. En als iemand het kwijtmaakt, is het ook echt weg. Wanneer u een testament laat opstellen door een notaris, bent u er zeker van dat er zorgvuldig met uw nalatenschap wordt omgegaan. Ook kunt u met een testament meer regelen dan met een codicil. Bovendien bewaart de notaris het originele testament veilig in zijn of haar kluis.

Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van de federatie HH. Clara en Franciscus. Telefoonnummer: 0172-609538. Zij verwijzen u door naar de juiste vertrouwenspersoon met wie u hierover kunt spreken. Dit gesprek is altijd vrijblijvend, u zit nergens aan vast.  Daarnaast kan ook een notaris u van dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam.

Ook verwijzen wij graag naar onze eigen brochure .

 

LET OP controleer altijd uw overmaking!