Op deze pagina geven wij informatie over de wijze waarop u uw kerkgemeenschap financieel kan ondersteunen.

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is inmiddels de belangrijkste bron van inkomsten van uw parochie. In januari wordt hier landelijk aandacht aan besteed. De meeste parochiekernen vragen u dan om uw jaarlijkse bijdrage over te maken. Wij roepen u op om uw kerk en gemeenschap gul te steunen. Dat kan op verschillende manieren:

• Een eenmalige gift
U bent uiteraard vrij om elk jaar opnieuw een bedrag naar keuze over te maken. Dat kan ook in deel-betalingen. U kunt bij het aanmaken van een betaalopdracht zelf aangeven wanneer en hoe vaak u een bedrag wilt overmaken. Dat kunt u ook voor een langere periode instellen. Wij adviseren u wel jaarlijks te kijken of u uw bijdrage wellicht wilt verhogen.

• Een periodieke gift (met belastingvoordeel)
Uw giften aan uw plaatselijke kerkgemeenschap zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Katholieke Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Meer geven met hetzelfde geld!
Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% die gelden bij een normale gift, vervallen dan. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Het belastingvoordeel is uiteraard afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Dit belastingvoordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk door uw jaarlijkse gift met dit voordeel te verhogen. Zo krijgt uw kerkgemeenschap meer inkomsten, zonder dat het u extra geld kost.

Hoe werkt het?
Een periodieke gift moet schriftelijk zijn vastgelegd. Een formulier hiervoor vraagt u op bij uw secretariaat. Daarin worden de afspraken over de hoogte van de gift en de periode vastgelegd.
Klik hier voor de contact informatie van uw parochiekern Contact 

• Collectes en offergelden
De collectes en het geld voor de kaarsen zijn altijd een belangrijk deel van de inkomsten geweest. Door het afnemende kerkbezoek loopt dit terug. En doordat er vanwege Corona minder mensen in de kerk komen dalen deze inkomsten nog harder.

Wilt u een collecte bijdrage overmaken? Klik hier voor uw parochiekern voor de pagina met de informatie van uw parochiekern.
Klik hier voor de contact informatie van uw parochiekern Contact 

• Een legaat uit uw nalatenschap
Het nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan waard. U heeft uzelf wellicht jarenlang ingezet voor de kerkgemeenschap. Een kerkgemeenschap die bijdraagt aan het welzijn van de lokale (geloofs)gemeenschap. U vindt het belangrijk dat het werk van de kerk in de toekomst wordt voortgezet. Voor uw kinderen en kleinkinderen, voor uw medemensen. Wellicht heeft u een specifiek doel voor ogen waarvoor u wilt schenken? Denk er eens over na!
Wilt u een deel van uw nalatenschap schenken aan uw kerkgemeenschap? Neem dan contact op een van de leden van het pastorale team of uw plaatselijke secretaris.

LET OP controleer altijd uw overmaking!