Week 22

1. Windmolen. Klik hier voor PDF met knip voorbeeld

Wat heb je nodig?
– Vierkant stuk papier / vouwblaadje (zie bijlage voor patroon)
– Rietje
– Schaar
– Punaise of speld
– Lijm of plakband

Knip en vouw het papier volgens bijgevoegd patroon. (De gedeelten met de stip vouw je naar het midden)
Je kunt hem eerst nog mooi versieren met stiften.

Zet de puntjes in het midden vast met plakband of lijm.
Prik het molentje met een speld of punaise op het rietje.

Laat nu de wind zijn werk doen
Veel plezier! Deel een foto van jouw windmolen via ​inspiratie@mijnanker.nl

2.Bidden o de heilige geest

Goede God,

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen als we verdrietig zijn,
zodat we weer blij in ons hart mogen worden en lichtjes in onze ogen krijgen.

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen als we bang zijn,
zodat we de moed voelen
om te doen wat we willen doen.

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen voor iedereen die alleen is,
dat zij op zoek durven gaan naar vriendschap, zodat ze een fijner leven krijgen.

Amen

3. Lied.​ ​Goede gaven https://youtu.be/uaRotNrd_cA

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.

Deel jouw foto van je bakje via inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’


Bekijk het kindermoment van deze week: https://youtu.be/2Cl09j3qiEs

Week 22

1. Bakje voor al jouw gebeden
Wat heb je nodig?
– Papier 2 vierkante stukken
– Stiften of potloden om te versieren
– Schaar
– Lijm of plakband

Vouw het papier in 16 vakjes, zoals op het plaatje.
En knip op de vier zware lijnen een stukje in.
Je kunt nu de losgeknipte vakjes vastplakken aan het vakje ernaast. Zodat er een bakje vormt!
Dit kun je nogmaals doen, om een dekseltje te maken. Zorg dan wel dat de vier middelste vakken samen, ietsje groter zijn.

Je kunt het bakje versieren met een tekening. Of schrijf bijvoorbeeld AMEN op het deksel. Dan weet je altijd dat je hier alles in kwijt kunt.

Veel plezier! Deel een foto van jouw gebedenbakje via inspiratie@mijnanker.nl

2. Bidden voor iedereen!
Jezus bidt tot zijn vader in de hemel. Hij bidt voor zijn leerlingen. Dit omdat Jezus zijn leerlingen heel belangrijk vindt. Zijn leerlingen zijn alle mensen die bij Jezus willen horen. Dus ook voor jou, en mij!

Zo kunnen wij ook voor elkaar bidden. Om iets wat je voor iemand wenst. Of om te bedanken voor waar je blij van wordt.

Je kunt je gebed op een papier schrijven en in jouw bakje doen. Bijvoorbeeld:

Lieve God, ik ben blij omdat….
Goede God, ik vraag voor mijn vriend: …..
Dank u God, dat ik…..

En wij bidden samen,
omdat we U willen vragen om bij ons te zijn.
Amen

3. Lied. Dank U voor deze nieuwe morgen

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.

Deel jouw foto van je gebedenbakje via inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’

 


 

Week 19

 1. Doolhof

In een doolhof loop je elke keer vast. De weg loopt dood. Je moet omkeren en een andere weg zoeken. Jezus wijst ons de weg, maar Hij heeft in dit doolhof onze hulp nodig.

Het doolhof 2

 

 1. Jezus vertelt iets belangrijks

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij wist dat hij spoedig zou sterven. Hij wilde zijn leerlingen daarop voorbereiden. Hij wilde dat ze het begrepen.

Jezus zei: ‘Wees niet ongerust. Jullie geloven in God, jullie geloven ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Als het niet zo was had Ik het niet zo tegen jullie gezegd. Ik ga dood. Dan zal je verdrietig zijn, maar Ik ga voor jullie een plaats klaar maken. Als Ik dat gedaan heb, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen we weer samen zijn, voor altijd. Jullie weten waar Ik heen ga en jullie kennen ook de weg. Die weg  moeten jullie volgen.’

 

Thomas zei: ‘Heer, wij weten helemaal niet waar U heengaat. Dus de weg kennen we ook niet.’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan zomaar bij God komen. Het moet via Mij. Als je Mij echt kent, dan ken je ook mijn Vader. En eigenlijk kennen jullie Mij al toch?’

 

Toen zei Filippus: ‘Heer, laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden.’ Jezus zei: ‘Oh oh, nu ben Ik al zo lang bij jullie en jij kent Mij nog niet, Filippus? Als je Mij ziet, zie je de Vader. Hoe kun je dan zeggen: “Laat mij de Vader zien?” Geloof je dan dat God de Vader en Ik samen zijn? Geloof je dan niet dat wij altijd bij elkaar zijn: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij? Misschien is het moeilijk, maar als je Mij ziet, zie je ook God de Vader. Alles wat Ik jullie leer en zeg, verzin Ik niet zelf. Het is de Vader die altijd in Mij aan het werk is. Geloof me maar, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Kijk maar eens goed naar Mij. Zie je het niet? Luister goed, want Ik zeg iets belangrijks tegen jullie: Wie in Mij gelooft, die kan ook doen wat Ik doe. Ja, zelfs nog wel meer! Want Ik zal dood gaan en naar de Vader gaan. Maar jullie blijven hier, dus jullie kunnen doorgaan.’Goede God,

 

 

God,

U kent ons allemaal en roept ons bij onze eigen naam.
Wij willen U vandaag danken voor deze dag
en voor alle dagen die U bij ons bent
wanneer wij onderweg zijn in ons dagelijkse leven.
We danken U,
dat U onder de mensen wilt wonen;
dat wij U kunnen zien in de mensen om ons heen;
dat U met ons meeloopt op onze levensweg.
Nu, in dit momenten van gebed,
denken wij aan U en weten we weer,
dat wij elke dag op weg zijn naar U.
Help ons de juiste weg te gaan God.
Amen

 

 1. Lied: Jezus is de weg:

https://youtu.be/Wgs8jHUOStM

 

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.

Deel de foto van jouw vredeswens via

inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via

www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’.


Inzendingen week opdracht 18:

Week 18

 1. Kleurplaat: Jezus is de goede herder

Jezus wordt vaak als herder afgebeeld en alle mensen die hem volgens als schaapjes.

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en deel een foto van jouw kleurplaat via inspiratie@mijnanker.nl Veel plezier!

bron: www.gelovenisleuk.nl

 1. Even stilstaan bij Jezus als herder

In de bijbel wordt God omschreven als een herder, die vol liefde zorgen voor de mensen die bij Hem horen. Jezus Christus noemde Zichzelf de ‘Goede Herder’ die zijn leven geeft voor de schapen.

Jezus Christus vertelde dat dat God zoveel van de mensen houdt, dat Hij elk mens die van Hem afdwaalt gaat zoeken en alles probeert om ons weer bij Hem te brengen, waar we veilig zijn.

Jezus vertelde de mensen het volgende verhaal
Een herder heeft honderd schapen.
Tegen dat het donker wordt brengt hij ze allemaal bijeen in de schaapskooi.
Dan telt hij om te zien of ze er allemaal zijn. … 98, 99, 100.
Als de herder alle schapen geteld heeft, gaat hij in de opening van de schaapskooi zitten, zodat de schapen ’s nachts niet kunnen weglopen.
Op een avond telt de herder als naar gewoonte zijn schapen: … 97, 98, 99…
Waar is het honderdste schaap?
De herder laat zijn 99 schapen achter en gaat op zoek naar dat ene schaap.
Hij zoekt overal tot hij het vindt. En als hij dat schaap gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Wat is hij blij! Als hij thuis komt, roept hij al zijn vrienden en buren bijeen.
Hij zegt: ‘Wees blij met mij! Want mijn schaap dat verloren was, heb ik teruggevonden’.

Zo is het ook met God in de hemel. Hij is heel blij met één slecht mens die zijn leven verandert.
Meer nog dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te veranderen.’

 

 1. Gebed om Jezus te volgen

Goede God,
Wij danken U voor een plaats waar wij ons thuis voelen,
veilig als schapen in een stal.
Wij bidden U: voor mensen die zoeken,
voor iedereen die zoekt naar vrede en veiligheid,
voor iedereen die zoekt naar een plek
om te rusten als schapen in een stal.

Help ons voor elkaar te zorgen,
zoals Jezus voor zijn schapen zorgt.
Laten wij Jezus volgen,
zoals de schapen hun herder volgen

Wees bij ons, overdag en ’s nachts
en leidt ons door de deur
naar een ruimte van vrede en liefde.

Amen

 1. Liedjes

https://youtu.be/hHbFt1caxA0

https://youtu.be/2lfrW-gUdag

 

 

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.

Deel jouw foto van de kleurplaat via inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’

 


Week 17

 1. Vrolijke slinger van gebed

Wat heb je nodig?

 • Gekleurd papier
 • Stiften of potloden om te versieren
 • Schaar
 • Lijm of plakband

 

Knip strookjes papier in verschillende kleuren.

Schijf op een paar strookjes een gebedje op.

Voor wie wil jij bidden? Waar ben je dankbaar voor? En wat zou je voor jezelf willen vragen?

Versier de strookjes zoveel je wilt.

Als je klaar bent kun je alle strookjes aan elkaar maken tot een slinger, zoals op het plaatje.

 

Veel plezier! Deel een foto van jouw slinger via inspiratie@mijnanker.nl

 

 1. Even stilstaan bij… bidden

 

Door de bidden kunnen we in contact komen met God. Hij luistert naar je, omdat jij belangrijk voor hem bent. Je kunt bidden om hulp of kracht als je iets lastigs moet doen, voor jezelf of voor iemand anders, of bijvoorbeeld zeggen waar je blij om bent.

 

Soms is het best lastig om te bidden. Dan mag je ook gewoon even stil zijn. Er is ook een gebed wat alle christenen over de hele wereld bidden. Een belangrijk gebed wat Jezus aan de mensen heeft geleerd. Dat gebed kan altijd.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Amen

 

 1. I say a little prayer for you

 

 

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.

Deel jouw foto van de slinger via inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’

 


Inzendingen week opdracht 16:

Week 16

 1. Een eigen vredeswens maken.

Nodig :

 • Vellen gekleurd papier
 • Potloden
 • Pennen
 • Scharen

We gaan onze eigen vredeswens maken. In de kerk wenst de voorganger de aanwezigen de ‘vrede van Christus’ toe. Hij nodigt de kerkgangers uit dat ook te doen: ‘Wenst elkaar de vrede’. De vredeswens voor de communie heeft te maken met het verhaal van vandaag. Jezus komt vrede brengen. Vrede die wij door kunnen geven.

Trek, met potlood, een hand over op het papier. In je hand mag je vredeswensen opschrijven. Schrijf op wat je andere mensen wenst. Je kunt de hand ook uitknippen en plakken op een ander kleur papier. Maak een foto van je vredeswens en stuur deze naar alle mensen die je de vrede toewenst. Bijvoorbeeld naar opa,  oma, de juf, oom of je vrienden.

 1. De leerlingen zien Jezus

Op een avond zaten de leerlingen bij elkaar. Zij waren bang voor de Joodse leiders en hadden de deuren op slot gedaan. Opeens was Jezus bij hen aanwezig en zei: ‘Ik wens jullie vrede’.

Hij liet de wonden zien aan zijn handen en in zijn zijde. Toen wisten de leerlingen zeker dat het Jezus was. Wat waren ze blij! Daarna zei Jezus nog een keer: ‘Ik wens jullie vrede. God zelf heeft Mij gestuurd en geeft jullie een belangrijke opdracht’. Toen blies Jezus over de leerlingen en zei tegen hen: ‘Jullie hebben nu de heilige Geest gekregen. Je hebt de macht om zonden te vergeven. Wanneer jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. Als jullie iemand niet vergeven, vergeeft God hem ook niet.

Goede God,

Vrede voor U en vrede voor mij.
Vrede voor wie het wil horen.
Knoop de vrede in je oren.
Neem de vrede in je mond.
Neem de vrede in je handen.
Draag hem mee de wereld rond.
Vrede voor hem en vrede voor haar.
Vrede op aarde voor mensen.
Vrede voor alles wat ademt en leeft.
Vrede om verder te wensen.
Vrede voor jullie en vrede voor ons.
Vrede om in te geloven.
Vrede gaat alles te boven.

Amen

 

 

 1. Lied: Vrede wens ik je toe:

https://youtu.be/E2t4c0wLPNM

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.
Deel de foto van jouw vredeswens via
inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via
www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’.


Inzendingen week opdracht 15:


Week 15

 1. Pasen: Als de steen voor het graf wordt weggerold, blijkt deze leeg Christus is  opgestaan!

Knutsel idee: Stenen waar je blij van wordt

Om de kinderen te laten zien dat iets donkers kan veranderen in iets moois, kun je stenen versieren. De grauwe steen (van verdriet) wordt zo een blijde steen van bevrijding…

 

 1. Even stilstaan bij… Pasen

Kijk samen naar het verhaal van pasen door de zandtovenaar

https://youtu.be/ysfGpWxmYv4

Met pasen vieren we dat Jezus opstaat uit de dood nadat hij gestorven en begraven is.

Pasen is het feest van de opstanding; Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en mensen. Er is vergeving voor al onze zonden, omdat Jezus de schuld op zich nam toen hij stierf aan het kruis. Omdat Jezus opstond en de dood overwon, heeft de dood niet meer het laatste woord. Er is leven na de dood.

Lieve God,
Vandaag vieren we feest
omdat Jezus niet dood is gebleven
maar is opgestaan en leeft bij U.
Dat is een nieuw begin.
En wij mogen erbij zijn,
bij dit nieuwe begin.
Wij mogen weten
dat U altijd weer
met ons verder gaat.
Nooit iets bij het oude laat,
maar ons en uw schepping
vernieuwt, telkens weer.
We danken U.
Amen

 1. Lied: De steen is weg

https://youtu.be/CZr99MHs4FQ

 

Reactie  of vragen? Laat het gerust weten.

Deel jouw foto van de steen via in inspiratie@mijnanker.nl

en bekijk alle foto’s via www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’

 

 


Week 14

 1. Palmpasen; maak zelf een stok!

(bron: https://creatiefkinderwerk.nl/)

In het voorbeeld hebben ze gebruikt:

 • Stokjes
 • Punaises
 • Touwtjes
 • Gekleurd papier ter versiering

 

Het kan uiteraard ook heel anders! Kijk eens wat je buiten kunt vinden of wat je zelf nog hebt in de kast. En maak je eigen palmpaasstok.

Je kunt het mooi versieren, schrijf iets liefs op de briefjes, of hang er iets lekkers aan! En, misschien ken je wel iemand die je hem kunt geven.

Veel plezier! Deel een foto van jouw zelfgemaakte kruis via inspiratie@mijnanker.nl

 1. Even stilstaan bij… Palmpasen

Waarom een versierde Palmstok? De stok is in de vorm van een kruis. Dat is om de kruisiging te herdenken, we versieren de stok vaak met brood (vanwege het laatste avondmaal) en het lekkers en de kleurrijke versiering is omdat we blij zijn dat het straks Pasen is.

Met het feest van Palmpasen begint de Goede Week. In de Goede Week denken we aan we het lijden en sterven van Jezus. Wat heeft Hij daar nu eigenlijk precies gedaan voor ons? Wij mogen met Hem zijn, en hem volgen.

Daarom een gebed om samen te bidden.

 

God, wij zijn gewone mensen

 en willen Jezus, uw Zoon,

volgen op zijn weg.

Dat vinden wij soms moeilijk.

Daarom vragen wij U:

Help ons met zijn kracht,

zodat wij met Hem,

 hoopvol en met vertrouwen

 de toekomst in gaan.

Amen.

 

 1. Lied ‘Samen op weg naar Pasen’

https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM

Reactie of vragen? Laat het gerust weten.

Deel jouw foto van de palmpasenstok via inspiratie@mijnanker.nl en bekijk alle foto’s via www.mijnanker.nl op de rode button ‘inspiratie’