Jammer

Door de ontwikkelingen rond Covid19 en de beperkingen zijn de activiteiten in Het Anker erg beperkt.

We hopen in het voorjaar van 2022 een passende vorm te kunnen aanbieden waarbinnen de kinderen toch goed worden voorbereid op hun 1e H. Communie.
De aangemelde gezinnen worden hier persoonlijk over geïnformeerd.