Het Anker

Voor een christen is Jezus Christus het anker in zijn of haar leven. Dat is een innerlijk houvast dat je vertrouwen en richting geeft. Het helpt je om een houvast te zijn voor de mensen om je heen.

In Het Anker nodigen we ouders uit om met hun kinderen op weg te gaan om Jezus en zijn hemelse Vader verder te leren kennen.
In de interactieve en speelse activiteiten ontmoeten volwassenen en kinderen elkaar, wisselen hun ontdekkingen uit, groeien en vieren samen.

Met de activiteiten en bijeenkomsten van Het Anker richten we ons op twee doelgroepen:

  • de jonge gezinnen die zich voorbereiden op het sacrament van de H. Communie.
  • kinderen rond 12/13 jaar en hun ouders die zich voorbereiden op het sacrament van het H. Vormsel

Verantwoordelijken: pastor Heleen van de Reep, pastor Marjo Hoogenbosch

Meer informatie over de 1e H. Communie op www.rkgroenehart/anker
contact: info@mijnanker.nl

Meer informatie over het H. Vormsel op www.rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/
contact: h.vandereep@rkgroenehart.nl