De parochie H. Clara is opgericht op 1 april 2011. De parochie is samen met de parochie H. Franciscus onderdeel van de HH. Clara & Franciscus federatie.
De volgende parochiekernen maken deel uit van de parochie H. Clara:
– Aarlanderveen (HH. Petrus- en Pauluskerk)
– Langeraar (H. Adrianuskerk)
– Nieuwkoop (O.L.V. Hemelvaartkerk)
– Nieuwveen (H. Nicolaaskerk)
– Noorden (St. Martinuskerk)
– Zevenhoven (Johannes Geboortekerk)

Bestuur

Het bestuur van de parochie H. Clara wordt gevormd door:

Voorzitter pastoor J.P.F. Glas
Vicevoorzitter W. Schildwacht
Secretaris / Vrijwilligers C.C. van der Meer
Penningmeester G.H.J. van der Hoorn
Beheer en onderhoud R.A.H. Keijzer

E-mail info@rkgroenehart.nl

Zie HIER het pastoraal beleidsplan 2017-2021

Secretariaat

Het secretariaat van de parochie H. Clara is gevestigd in het Koetshuis in Langeraar, naast de Adrianuskerk. Dit is ook het secretariaat van de parochie H. Franciscus en van de HH. Clara & Franciscus federatie. De openingstijden van het secretariaat zijn:
– maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Adres
Langeraarseweg 90
2461 CL  Langeraar
Tel. 0172-609538
E-mail info@rkgroenehart.nl

ANBI

De Parochie H. Clara is onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De R.K. kerk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De algemene en financiële gegevens zijn HIER gepubliceerd.