3 artikelen

PCI Rijpwetering Oud Ade

PCI:  Parochiële Caritas Instelling Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood. Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties. contactpersoon      Rijpwetering: Perry Veilbrief          Voorzitter 06- 12528564 Ge van Hoorn            Penningmeester pcirijpwetering@rkgroenehart.nl contact persoon     Oud Ade: – –

Joy

Koor dat op eigentijdse wijze de vieringen met gezang opluistert. Voorzitter Hanneke Hillebrand Secretaris Joke van der Ploeg 0620981015 Penningmeester Mary Oosterman Gastvrouw/kooruitwisseling Greet de Jong tekstgroep, avondwakegroep, contact BCP. Tineke van Hoorn 0626422196. Repetitie: op woensdagavond om 20.00 uur in Oud Ade