7 artikelen

PCI Rijpwetering Oud Ade

PCI:  Parochiële Caritas Instelling Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood. Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties. contactpersoon      Rijpwetering: Perry Veilbrief          Voorzitter 06- 12528564 Ge van Hoorn            Penningmeester pcirijpwetering@rkgroenehart.nl contact persoon     Oud Ade: – –

PCI Leimuiden Rijnsaterwoude

Wat is de PCI en wat doet zij? De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten. Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders. De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er […]

PCI Hoogmade Woubrugge

Parochiële Caritas Instelling (PCI) De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.De Parochiële Caritas Instellingen van Hoogmade en Woubrugge zijn samengegaan. Contactpersonen: Voorzitter: Koos van Wieringen Secretariaat: Peter van Rijn Theo Bosmanlaan 61 2355 DA Hoogmade […]

PCI Roelofarendsveen

Wat is de PCI en wat doet zij? De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten. De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen. Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen […]

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwveen & Zevenhoven

De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling. Caritas is een Latijns woord. Het betekent ‘liefde van God, ofwel naastenliefde’. Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: ‘dienstbaar zijn voor de medemens’. Leden van de PCI en de lokale caritas-werkgroepen zetten zich […]

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt. Wat doet de PCI praktisch gezien? De PCI […]

Werkgroep Caritas (PCI) Aarlanderveen, Langeraar & Ter Aar

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI probeert om in deze moderne tijd, waarin iedereen het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan iedereen die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). […]