9 artikelen

PCI Nieuwveen

Parochiële Caritas Instelling Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, die zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten. Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen […]

PCI Rijpwetering Oud Ade

PCI:  Parochiële Caritas Instelling Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood. Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties. contactpersoon      Rijpwetering: Ans van Haastregt- Borst 06 – 46682750 contact persoon     Oud Ade: Riet v.d. Geest-de Jong 071 – 5018416

PCI Leimuiden Rijnsaterwoude

Wat is de PCI en wat doet zij? De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten. Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders. De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er […]

PCI Hoogmade Woubrugge

Parochiële Caritas Instelling (PCI) De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.De Parochiële Caritas Instellingen van Hoogmade en Woubrugge zijn samengegaan. Contactpersonen: Voorzitter: Koos van Wieringen Secretariaat: Peter van Rijn Theo Bosmanlaan 61 2355 DA Hoogmade […]

PCI Roelofarendsveen

Wat is de PCI en wat doet zij? De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten. De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen. Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen […]

PCI Zevenhoven

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) Het is in 1854 dat de regering de eerste Armenwet afkondigt in Nederland. Een jaar later wordt het armbestuur binnen de parochie een zelfstandige groep welke de armenzorg op zich neemt en werkt onafhankelijk van het kerkbestuur. Het zou ruim een eeuw duren voordat de staat de Algemene bijstandswet invoert. Het […]

PCI Nieuwkoop Noorden Woerdense Verlaat

IPCI “De Mantel”  De IPCI  is een instelling binnen de parochiekerngemeenschappen Nieuwkoop Noorden en Woerdense Verlaat en staat voor Inter Parochiële Caritas Instelling.  De IPCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en, daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt. Wat doet de IPCI praktisch gezien? De IPCI […]

PCI Langeraar

Parochiële Caritas Instelling Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, welke zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten. Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen […]

PCI Aarlanderveen Ter Aar

P.C.I. P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt […]