4 artikelen

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwveen & Zevenhoven

De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling. Caritas is een Latijns woord. Het betekent ‘liefde van God, ofwel naastenliefde’. Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: ‘dienstbaar zijn voor de medemens’. Leden van de PCI en de lokale caritas-werkgroepen zetten zich […]

De Regenboog

Het kinderkoor zingt bij bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijk feesten en 1e H. Communie. Alle kinderen van groep 4 t/m groep 8 zijn van harte welkom. Repetitie op dinsdagavond in de St. Nicolaasschool als een viering wordt voorbereid.

Canta Libre

Koor,  zgn. middenkoor, dat eigentijdse muziek brengt. Zij zingen ongeveer 1x per maand tijdens de vieringen van zaterdag of zondag. Woensdagavond repeteert het koor. Tijdens deze diensten is er tevens crèche.

St Caecilia

Het gemengd koor St. Caecilia is het parochiekoor van de parochies H. Johannes Geboorte in Zevenhoven en de H. Nicolaaskerk te Nieuwveen. Sinds 2000 besloten beide parochiekoren (beide St. Caecilia geheten) de stemmen te bundelen en als één koor voor beide parochies de kerkzang te gaan verzorgen.  Met veel enthousiasme brengen zij liederen in diverse […]