6 artikelen

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt. Wat doet de PCI praktisch gezien? De PCI […]

Allegro

Koor Allegro is opgericht in  februari  1969 en is toen begonnen als jongerenkoor. Inmiddels hebben we ons 45 jarig bestaan gevierd. Het koor bestaat nu uit 30 enthousiaste leden waarvan een aantal al rond de 40 jaar lid zijn. Een keer in de maand zingen we op zondagochtend tijdens de viering in de kerk van […]

Andante

Het koor Andante staat in een lange traditie van koorzang in de Nieuwkoopse parochiegemeenschap. In de tweede helft van de 19e eeuw werd in RK-kerk de koorzang strak georganiseerd in de vorm van een kerkkoor bestaande uit alleen mannen. Het repertoire bestond uitsluitend uit gregoriaanse gezangen en Latijnse meerstemmige muziek. Zoals in de meeste plaatsen werd […]

De Horizon

Klein, maar dapper…….. dat is koor De Horizon van onze parochie O.L.Vr. Hemelvaart. Het koor, je kunt het eigenlijk geen koor meer noemen, bestaat uit 4 enthousiaste jonge vrouwen die nog steeds vol overtuiging hun bijdrage leveren aan de vieringen in onze kerk.  Samen met ‘de moeder van het koor’ Gré de Boer, wordt gewerkt aan […]

Jeugdkoor “Flos Campi”

Repetitie op dinsdagavond contactpersoon: Elleke van Klink, 573653 Jeugdkoor Flos Campi is opgericht op 19 oktober 1969. Het koor is opgericht door dhr. C. van Koert. Hij is jarenlang dirigent geweest. Later heeft Ton Wassenburg een aantal jaren de leiding gehad  bij Flos Campi. Toen hij geen tijd meer had, heeft Elleke van Klink het van […]

KaJoNi

KaJoNi staat voor Katholieke Jongeren Nieuwkoop. Onze doelstelling is om met de jongeren in onze parochiekern, bezig te zijn en hen meer betrokken te houden. Dit wordt gedaan door middel van het vormselproject en voor de gevormden het project Rock Solid. Het vormselproject start in september en eindigt met de vormselviering in november. De bijeenkomsten […]