7 artikelen

Stilte- Aandacht meditatie Langeraar

Stilte- Aandacht meditatie Langeraar In deze tijd dat iedereen het maar druk, druk, druk heeft een moment met elkaar heel bewust de rust en de stilte opzoeken. Kijk en ervaar wat het met je doet. Er wordt weleens aan mij gevraagd: “Wat doe je dan bij zo’n stilte meditatie”? Eerst probeerde ik dan zo goed […]

Koor Jubilans

Het koor Jubilans is voor mensen die graag willen zingen en ongeveer tussen de 30 en 60 jaar zijn. We repeteren op maandag avond van 20-22 uur onder leiding van Manon ter Steege en begeleid op het orgel door Wim Loos. We ondersteunen de vieringen ongeveer eens per 8 weken. Ook als je geen zang […]

PCI Langeraar

Parochiële Caritas Instelling Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, welke zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten. Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen […]

Rock Solid

Na-Vormselcatechese Rock Solid Voor jongeren die het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de navormselgroep Rock Solid. De bedoeling is om via aan leeftijd aangepaste gespreksonderwerpen jongerencatechese te bieden.  Daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd. De groepen zijn onderverdeeld in leeftijd en komen elke […]

Rock Solid Aarlanderveen

Rock Solid is een tienergroep waarbij tieners van 11 tot 16 jaar bij elkaar komen om op een leuke, actieve en creatieve manier met het geloof bezig te zijn. Tieners op deze leeftijd hebben vaak veel energie. Met veel korte spellen en programma-onderdelen zullen we op een speelse wijze het geloof ontdekken. Bij Rock Solid […]

Cantors

De cantors ondersteunen de zang van de kerkgemeenschap in een viering wanneer er geen koor is. Door in te zetten en het lied voor te zingen wordt de vierende gemeenschap uitgenodigd tot het gezamenlijk zingen van liederen.

Spirit

Het jongerenkoor repeteert elke donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Koetshuis o.l.v. Saskia van der Ven. Zij zingen ongeveer eens in de 8 weken in een viering. Momenteel zijn zij hard op zoek naar nieuwe leden. Iedereen van 16 tot 40 jaar is van harte welkom.