Voorganger: kapelaan B. van Paassen of pastoor J. Glas Vooraf reserveren voor deze doordeweekse viering is niet noodzakelijk. Tenzij het maximum aantal toegestane parochianen van 30 dreigt te worden overschreden. Alle maatregelen die de Nederlandse bisschoppen in overleg met de overheid en het RIVM hebben afgekondigd, blijven van toepassing en dienen strikt nageleefd te worden: […]

Tweede zondag van de Advent Voorganger: kapelaan B. van Paassen Koor: St. Caecilia Vanaf 1 juli mogen er vanwege coronarestricties maximaal honderd personen aanwezig zijn bij kerkelijke vieringen. Vanwege de grootte van de kerk is dat in de meeste kerken niet haalbaar. In sommige kerken is vooraf reserveren daarom verplicht. Kijk in het reserveringsoverzicht om […]