Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Lees meer…>>> Voorganger: pastor M. Hoogenbosch Deze Allerzielenviering is een besloten viering. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in de kerk worden voor deze herdenkingsviering de nabestaanden van […]