Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch

Koor: Caecilia

Misintenties: Jo Uijttewaal van Zaal, Cor Hoogervorst, Anthonius Wijfjes en Johanna Wijfjes-Slof en familie, Bertus van Leeuwen,

Johannes en Richarda van Dongen-van Kints.

Na de viering koffiedrinken