Activiteiten & vieringen gegevens


Onderwerp: de Geloofsbelijdenis

De ouderavonden van het Vormsel sluiten aan bij het project van de kinderen.