Evenementgegevens


Voorganger: kapelaan B. van Paassen

Koor: Emanuelkoor

uitzending op tv.rkgroenehart.nl