Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: Pastoor J. Glas

Koor: Emanuelkoor

uitzending op tv.rkgroenehart.nl

Koffie na de viering