Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: pastoor J. Glas

Koor: samenzang

Misintenties: Piet Burgmeijer en familie, Cor Hoogervorst, Bertus van Leeuwen, Lien Bosman-van der Voort, Riet en Leen Kwakkenbos,

Corrie Schrama.