Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: Pastoor J. Glas

Koor: Canta Libre

Eerste H. Communie

Misintenties: Bertus van Leeuwen, Riet de Groot, Overleden besturen Nicolaashoeve.