Activiteiten & vieringen gegevens


Eerste zondag van de Advent

De viering wordt uitgezonden op tv.rkgroenehart.nl.

Voorganger: kapelaan B. van Paassen

Koor: St. Caecilia

Misintenties: Anthonius Johannes Wijfjes, Johanna Wijfjes-Slof en familie, Johanna en Richarda van Dongen-van Kints, Toon van der Geest.

Iedereen is welkom bij deze viering.
Aanwezigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
Hebt u klachten die kunnen wijzen op corona? Wij vragen u dringend om dan thuis te blijven.

Kijk HIER voor het bericht van de Nederlandse bisschoppen over het loslaten van de anderhalve-meter-maatregelen.