Activiteiten & vieringen gegevens


Maria Tenhemelopneming

Voorganger: diaken A. van Aarle

Koor: St. Caecilia

Misintenties: Kees en Rina Snoek-van der Weijden, Ge van der Weijden en dochter Suzanne, Tinus en Jo Bader-de Kuijer, Johannes en Richarda van Dongen-van Kints, Anthonius Johannes Wijfjes, Johanna Wijfjes-Slof en familie.

Alle maatregelen die de Nederlandse bisschoppen in overleg met de overheid en het RIVM hebben afgekondigd, zijn van toepassing en dienen strikt nageleefd te worden: handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes. En altijd de afstand van anderhalve meter ten opzichte van andere personen aanhouden.
Hebt u verkoudheidsklachten en/of verhoging, blijft u dan thuis.
Kijk HIER voor een overzicht van alle maatregelen.

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.