Evenementgegevens


Voorganger: kapelaan B. van Paassen en diaken A. van Aarle

Koor: Caecilia