Evenementgegevens


Voorganger: kapelaan B. van Paassen

Koor: Canta Libre

Misintenties: Bertus van Leeuwen, Cees en Truus van der Post, Corrie Egberts-Wijfje.

Na de viering koffiedrinken.