Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: Pastor J. de Bie

Koor: Allegro

Na afloop oecumenisch koffiedrinken