Evenementgegevens


Voorganger: kapelaan B. van Paassen

Koor: Allegro

Koffie na de viering