Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: Kapelaan B. van Paassen

Koor: Cantors

Afsluiting schooljaar