Activiteiten & vieringen gegevens


Voorganger: pastoor J. Glas

Koor: Samenzang