Activiteiten & vieringen gegevens


voorganger: Kapelaan B. van Paassen

Koor: Lord’s Voice

Presentatie eerste communicanten